LISTA PRODUKTÓW

 • Biała księga - Delta
 • Biała księga

  Jak projekt i konfiguracja systemu zasilania awaryjnego UPS mogą pomóc w osiągnięciu wysokiej niezawodności i dostępności centrum danych?

  Centrum danych ma kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania wielu organizacji. Koszt przerw w działaniu z powodu awarii wywołanej przeciążeniem jest wysoki i może wynieść od 4 000 USD do 6 000 USD na minutę lub nawet jeszcze więcej. Wykorzystanie systemów zasilania awaryjnego (UPS) jest kluczem do utrzymania ciągłości działalności centrum danych. By osiągnąć możliwie najwyższy poziom dostępności, wspierający centrum danych system UPS musi być odporny na błędy (fault-tolerant) i uszkodzenia (fail-safe), co pozwala zagwarantować niezawodność systemu. System UPS powinien także zapewniać elastyczność umożliwiającą pracę w różnych konfiguracjach na potrzeby zabezpieczenia redundancji i jeszcze dalej idącej poprawy ogólnej dostępności.

  Modułowe systemy UPS okazały się być dobrym sposobem na uzyskanie efektu odporności na błędy. Na przykład Delta Modulon serii DPH jest w pełni odporny na błędy dzięki budowie zapewniającej samo-redundancję własnych modułów mocy. Co więcej, logika pełnej kontroli pozwala systemowi na automatyczną synchronizację w przypadku awarii modułu głównego oraz automatyczne przejście na zasilanie zapasowe, w celu zapewnienia nieprzerwanego działania.

  Modular UPSs provide a good demonstration of the ultimate fault tolerant UPS capability.

  Po drugie, możliwość podłączania i odłączania krytycznych komponentów oraz modułów bez wyłączania zasilania może poprawić użyteczność systemu UPS, zmniejszając tym samym wartość wskaźnika MTTR do zera i zapewniając maksymalny czas działania oraz najlepszą dostępność. Szybka wymiana z wykorzystaniem standardowej procedury operacyjnej (SOP) dla modułów pozwala zaoszczędzić od 50% w górę czasu naprawy w porównaniu do samodzielnych zasilaczy UPS.

  Using the standard operating procedure (SOP) for modules can help save 50% or more on repair time than traditional standalone UPSs.

  Podstawową cechą wyróżniającą wszystkie nasze zasilacze UPS jest fakt, że zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności. Budowa zakładająca odporność na błędy jest kolejnym krokiem eliminującym wyłączenie centrum danych z powodu awarii jednego elementu i zapewniającym niezawodność. Innymi słowy, jest to „ubezpieczeniowy” aspekt UPS. Większość zasilaczy UPS Delta zaprojektowano z założeniem odporności na błędy w obszarach zasilania dodatkowego, mechanizmów sterowania i innych.

  Zasilanie dodatkowe jest głównym systemem zasilania na sterowania kontroli systemu UPS i stanowi jego serce. Awaria zasilania dodatkowego to taki punkt awaryjny, który mógłby zatrzymać działanie całego systemu UPS i spowodować wyłączenie centrum danych. UPS Delta zaprojektowano gwarantując redundancję zasilania dodatkowego. Gdy przerwana zostaje dostawa prądu z sieci, awaryjne zasilanie dodatkowe w dalszym ciągu dostarcza prąd do systemu sterowania, zapewniając nieprzerwane działanie UPS.

  Sterowanie DSP znalazło szerokie zastosowanie w budowie UPS ze względu na swoje zalety w redukcji wskaźnika awarii i zwiększania niezawodności systemu. Z drugiej strony, w przypadku awarii sterowanie DSP stanowi kolejny ”punkt ryzyka” mogący przerwać działanie systemu. Odporna na błędy budowa urządzeń Delta umożliwia wykrycie awarii mechanizmu sterowania i automatyczne przełączenie zasilacza UPS w tryb obejścia (bypass), by podtrzymać nieprzerwane zasilanie obciążeń krytycznych zapewniając wyższą niezawodność systemu.

  Wspominając o dostępności warto też pamiętać o elastyczności konfiguracji różnych systemów UPS. Zasilacze UPS Delta oferują kilka możliwości w zakresie redundancji:

  1. Konfiguracja równoległa (N+1), dodatkowy sprzęt nie jest wymagany.
  2. Konfiguracja typu hot-standby, osiągnięta dzięki dwóm źródłom zasilania, zapewniająca jednocześnie redundancję systemu oraz jakość energii.
  3. Konfiguracja typu system plus system (2N, 2N+1), osiągnięta dzięki synchronizacji wielu szyn spełniających wymogi niezawodności TIA-942 pozoimu 4 dla krytycznych zastosowań centrum danych.

  System plus system configuration achieved by synchronized multiple bus, meeting TIA-942 tier 4 reliability for mission critical datacenter applications.

  Zasilacze awaryjne UPS Delta Ultron i Modulon zapewniają wyjątkową niezawodność oraz maksymalizację czasu działania, by zapewnić wysoką dostępność, która z kolei przyczynia się do realizacji najlepszych praktyk i zmniejszenia całkowitego kosztu utrzymania (TCO).