LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Karta Mini SNMP IPv6

Funkcje i cechy

Sieć komputerowa
SNMP
Obsługa protokołu SNMPv1, v2c i v3. Obsługa poleceń monitorujących NMS oraz aktywne wysyłanie komunikatów Trap do wyznaczonych komputerów. Obsługa protokołu IPv4 oraz IPv6.
Interfejs przeglądarkowy
Monitorowanie i konfiguracja przez przeglądarkę internetową dzięki wbudowanemu serwerowi WWW
Obsługiwane protokoły
HTTP, HTTPS, Modbus TCP, Telnet, SSH, FTP, SFTP, DHCP, SMTP, SNTP, RADIUS, Syslog i WOL
MIB
Obsługa RFC1628 oraz UPSv4 MIB i UPSv5 MIB firmy Delta
Zarządzanie
Cykliczne uruchamianie
Możliwość konfiguracji czasu włączania i wyłączania zasilacza awaryjnego UPS
Cykliczne testowanie
Testowanie rozładowujące baterie zapewnia ich dobry stan
Inteligentne wyłączanie
Możliwość przesłania sygnału wyłączenia do podłączonych komputerów (wymaga instalacji oprogramowania ShutdownAgent)
Czujnik
Opcjonalny czujnik monitoruje temperaturę, wilgotność otoczenia i dane z 4 dodatkowych wejść cyfrowych
Diagnostyka
Rejestr zdarzeń
Przechowywanie daty, godziny i sekwencji zdarzeń
Historia pracy
Przechowywanie daty, godziny i parametrów zasilacza UPS. Możliwość eksportu danych do pliku XLS
Wyłączenie zasilacza
Możliwość zdefiniowania czasu opóźnienia wyłączenia zasilacza UPS
E-mail
Możliwość rozesłania wiadomości do zdefiniowanych użytkowników w razie wystąpienia zdarzenia dotyczącego zasilania.
Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *