LISTA PRODUKTÓW

 • Biała księga - Delta
 • Biała księga

  Zabezpieczenie baterii systemów zasilania awaryjnego UPS zapewnia nieprzerwane działanie obciążeń krytycznych

  Safeguard UPS Battery to Ensure the Continued Operation of Critical Loads

  Systemy zasilania awaryjnego UPS zapewniają niezbędne zapasowe zasilanie dla krytycznych aplikacji i gwarantują nieprzerwane działanie systemu i centrum danych. Jeżeli podczas awarii zasilania pracuje UPS, baterie zapewniają centrum danych zasilanie utrzymujące działanie inwerterów, umożliwiając obsługę krytycznych obciążeń. Badania wykazały, że utrata danych wynikająca z problemów z zasilaniem jest bardziej dotkliwa niż ta spowodowana atakami wirusów. Według IDC Research 33% wszystkich awarii serwerów jest wynikiem problemów z zasilaniem. Wraz ze wzrostem znaczenia stabilnego rozwiązania UPS obsługującego krytyczne obciążenia, ochrona przed awarią baterii staje się coraz istotniejsza.

  Po zainstalowaniu systemu zasilania awaryjnego UPS, bateria UPS stanowi serce całego system UPS z perspektywy jego dostępności oraz niezawodności. Według niektórych badań, ok. 60% czasu wyłączenia centrum danych wynika z awarii baterii. Stąd też ciągłe działanie baterii ma krytyczne znaczenie dla dostępności systemu zasilania awaryjnego UPS. By zapewnić ciągłość działania, systemy zasilania awaryjnego UPS Delta wyposażono w system inteligentnego zarządzania bateriami umożliwiając jego zabezpieczenie oraz wydłużenie zdatności do użytku całego systemu.

  W poniższych punktach podsumowano znaczenie zarządzania baterią:

  Ochrona przed przeładowaniem oraz głębokim rozładowaniem 
  Przeładowanie baterii może doprowadzić do jej wyschnięcia, podczas gdy głębokie rozładowanie może skrócić jej żywotność. Użytkownicy mogą ustawić automatyczny czas rozładowania, by wydłużyć żywotność baterii.

  Kompensacja temperatury baterii 
  Funkcja kompensacji temperatury może nieustannie monitorować temperaturę baterii oraz utrzymywać temperaturę optymalną, wydłużając żywotność baterii zasilacza UPS i przyczyniając się do osiągnięcia maksymalnych parametrów.

  Ciągłe monitorowanie baterii 
  W celu wykrycia problemów z działaniem lub ich przewidzenia, można wykonywać automatyczne i ręczne testy baterii. Panel LCD/LED zasilaczy UPS pokazuje stan baterii oraz ich poziom w postaci procentowej. Alarm zasilacza UPS włącza się, by zasygnalizować niski poziom naładowania, kiedy UPS pracuje w trybie zasilania z baterii.

  Zdalne zarządzanie 
  System zasilania awaryjnego UPS może zostać podłączony do sieci LAN lub karty SNMP lub też oprogramowania UPSentry 2012 czy InsightPower Manager, by uzyskać dostęp i wyświetlać istotne informacje, takie jak stan baterii, wskaźniki baterii, szafka baterii czy data ich wymiany w urządzeniach wyniesionych. Funkcja łatwego zarządzania może zapobiegać przedwczesnej utracie żywotności baterii oraz poprawić ich działanie i zmniejszyć koszty zakupu nowych.

   

  Środki ostrożności – instalacja i konserwacja baterii 

  Poza wykorzystaniem systemu Inteligentnego Zarządzania Bateriami do wykrywania nieprawidłowości, użytkownicy powinni podejmować następujące środki ostrożności w zakresie instalacji baterii oraz ich regularnej konserwacji: 

  1. Należy korzystać jedynie z baterii tego samego typu pochodzących od tego samego dostawcy. Nigdy nie należy korzystać ze starych, nowych baterii oraz baterii o różnej pojemności w tym samym czasie.
  2. Liczba baterii musi odpowiadać wymogom zasilacza UPS.
  3. Nie należy odwrotnie podłączać baterii.
  4. Baterie należy przechodywać z dala od ognia. Bateria może eksplodować.
  5. Bateria może powodować ryzyko porażenia prądem lub wywołania zwarcia.
  6. Przy pierwszym uruchomieniu zasilacza UPS należy ładować baterie przez co najmniej 6-8 godzin, aby były w pełni naładowane, zanim zasilacz zacznie działać.
  7. Należy sprawdzić stan paczki z bateriami po otrzymaniu jej od dostawcy, by uniknąć uszkodzenia z powodu rozszerzalności cieplnej, uderzenia lub wycieku.
  8. Baterie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
  9. Należy unikać składowania baterii w pobliżu gorącego miejsca w serwerowni.
  10. Należy dokręcić śruby podłączając baterie.
  11. Najlepszy zakres temperatur dla działania baterii to od 19°C do 22°C.
  12. Należy regularnie przeprowadzać konserwację.

  Bez dobrego planu konserwacji lub systemu zarządzania, baterie mogą zawieść znacznie szybciej, niż tego oczekujemy. Innowacyjny system Inteligentnego Zarządzania Bateriami wykrywa awarie baterii z wyprzedzeniem, chroniąc nieprzerwane działanie krytycznych aplikacji. Popraw niezawodność oraz optymalne wyniki swojego systemu UPS minimalizując inwestycje w baterie zasilaczy UPS.