Aktualności i Informacje

LISTA PRODUKTÓW

 • Biała księga - Delta
 • Biała księga

  Zasilacze awaryjne UPS dla segmentu opieki zdrowotnej

  Autor:
  Delta Power Solutions

  Dotyczy grupy produktów:
  Rozwiązania UPS

   

  W segmencie opieki zdrowotnej wciąż zachodzą ogromne zmiany technologiczne. Widać je na każdym kroku – od przenośnych urządzeń monitorujących kondycję pacjenta, po startupy poszukujące sposobów na poprawę działania opieki zdrowotnej. Postęp ten widać również w centrach opieki zdrowotnej, szpitalach i klinikach.

  Zastosowanie inteligentnych budynków
  Coraz więcej centrów opieki zdrowotnej polega na innowacjach technologicznych w zarządzaniu swoimi budynkami. Na przykład, inteligentne systemy zarządzania budynkami (Intelligent Building Management Systems, IBMS) mogą koordynować wszystko, co dzieje się w budynku, od jego eksploatacji po łączność, i umożliwić personelowi monitorowanie odpowiednich warunków klimatycznych i sterowanie nimi przy wykorzystaniu systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto, IBMS umożliwia administracji szpitala zwiększenie bezpieczeństwa (ochrona terenu, kontrola dostępu oraz cyfrowy nadzór wizyjny), a także stosowanie różnych rozwiązań ratujących życie.

  e-szpital z szerokim zastosowaniem technologii informacyjnych
  Dużą korzyścią dla przedsiębiorstw z sektora opieki zdrowotnej w dziedzinie zarządzania danymi są szpitalne systemy informacyjne (Hospital Information Systems, HIS). Te najnowocześniejsze systemy udostępniają organizacjom pełną gamę narzędzi poprawiających zarządzanie szpitalem, zadaniami klinicznymi czy administracją pacjentów.

  Dobry system HIS wspomaga również działanie systemów zarządzania informacjami zdrowotnymi (Health Management Information Systems, HMIS), co pozwala administratorom lepiej monitorować i kontrolować funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej w różnych lokalizacjach, a także wspierać personel medyczny w poprawie jakości usług dzięki dostępnej od ręki dokumentacji pacjentów.

  Zasilanie aparatury medycznej
  Technologia wspomagająca działanie aparatury medycznej służącej do wspierania i badania pacjentów również przeszła znaczące zmiany w ostatnich czasach. Aparatura medyczna, od respiratorów po skanery rezonansu magnetycznego, od analizatorów gazu po wirówki, od systemów hematologicznych po urządzenia diagnostyczne, stała się przedmiotem ogromnego postępu, zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i lekarza.

  Zasilacze awaryjne UPS dla segmentu opieki zdrowotnej

   

  Ochrona urządzeń o znaczeniu krytycznym w segmencie opieki zdrowotnej
  Biorąc pod uwagę stopień wzajemnych relacji pomiędzy licznymi z wymienionych innowacji, nie dziwi, że wiele szpitali i centrów opieki zdrowotnej połączyło je w powiązane systemy współpracujące na rzecz zasilania urządzeń o znaczeniu krytycznym.

  Uninterruptible Power Supplier for the Healthcare Segment

  Na przykład, wiele zakładów opieki zdrowotnej wykorzystuje systemy budynków, takich jak alarmy pożarowe czy systemy telewizji przemysłowej do monitorowania swojego terenu, a ponadto są podłączone do systemów służb ratunkowych takich, jak straż pożarna. Aby działać poprawnie, systemy te muszą pracować w odpowiedniej temperaturze zapewnionej przez chłodzenie, w przeciwnym wypadku ulegną przegrzaniu.

  Centra danych stanowią kolejny obszar opieki zdrowotnej, w którym należy zwracać uwagę na właściwą konserwację zapewniającą niezawodne działanie. Centra danych wykorzystywane przez zakłady opieki zdrowotnej do przechowywania danych pacjentów, dokumentacji medycznej i przetwarzania danych są niezbędne w codziennej działalności centrum zdrowia, a ich poprawne działanie jest zależne od wymagających zasilania urządzeń, takich jak serwery i routery.

  Uninterruptible Power Supplier for the Healthcare Segment

  W ekstremalnych warunkach centra danych w sektorze medycznym wymagają odpowiednio mocnego awaryjnego źródła zasilania podtrzymującego ich działanie. Ponadto, takie centra zużywają ogromne ilości energii i odpowiadają za wiele aspektów działania organizacji, dlatego też możliwość ich utrzymania w sposób maksymalnie niezawodny i efektywny energetycznie staje się kwestią o kluczowym znaczeniu.

  Uninterruptible Power Supplier for the Healthcare Segment

  Należy również pamiętać, że zakłady opieki zdrowotnej wymagają niezawodnych źródeł zasilania podtrzymujących aparaturę medyczną o krytycznym znaczeniu. Urządzenia do rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT), aparaty rentgenowskie, analizatory gazów, ultrasonografy i wszystkie urządzenia do obrazowania to potencjalni kandydaci do podłączenia zasilacza awaryjnego UPS zapewniającego niezawdone działanie. Co więcej, najnowocześniejsze, zaawansowane systemy diagnostyczne wymagają dużych zasilaczy UPS zapewniających odpowiednią moc.

  Uwzględniając stopień powiązania wszystkich systemów, każda przerwa w zasilaniu szpitala, nawet trwająca kilka sekund, może spowodować zakłócenie tysięcy niezależnych działań. Poza irytacją pacjentów przerwy w zasilaniu szpitala mogą prowadzić do awarii aparatury, uszkodzenia systemów, uszkodzeń sprzętu oraz utraty danych.


  Zapotrzebowanie na systemy zasilania awaryjnego UPS w sektorze opieki zdrowotnej
  Systemy ochrony zasilania w instytucjach medycznych muszą spełniać wyższe wymogi niż te do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Delta oferuje szeroki zakres zasilaczy awaryjnych UPS umożliwiających organizacjom ochronę ich systemów i aplikacji dzięki zapewnieniu stabilnego źródła zasilania nawet w najbardziej ekstremalnych okolicznościach. Zasilacz awaryjny UPS to urządzenie elektryczne dostarczające zasilanie nawet wtedy, gdy inne źródła mocy ulegną awarii. Różni się ono od generatora awaryjnego lub pomocniczego/awaryjnego systemu zasilania tym, że nawet w przypadku wystąpienia zakłóceń na wejściu zasilacz awaryjny UPS zapewni prawie natychmiastową ochronę dzięki energii zgromadzonej w bateriach.

  W przypadku najgorszego scenariusza dla pacjentów, doktorów i rodzin w szpitalu lub klinice – awarii zasilania – zasilacz awaryjny UPS ma krytyczne znaczenie. W większości sytuacji szpital, który utracił zasilanie, może przekroczyć linię pomiędzy życiem a śmiercią pacjentów zależnych od optymalnego funkcjonowania jego systemów.

  Na przykład, problemy z zasilaniem mogą prowadzić do niewłaściwego działania lub utraty jakości obrazu urządzeń tomografii komputerowej (CT). Rezonans magnetyczny (MRI) to system medyczny o znaczeniu krytycznym, wymagający do działania zasilania wysokiej jakości, niezbędnego do niezawodnego i spójnego obrazowania. Ponadto, poważna awaria zasilania w szpitalu może narazić placówkę i jej partnerów na problemy natury prawnej. Oskarżenia o zaniedbanie i zawinioną śmierć mogą doprowadzić do spirali roszczeń pogrążających całą organizację.

  Uninterruptible Power Supplier for the Healthcare Segment

  Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Publiczną Bibliotekę Naukową awarie zasilania w szpitalach mają wpływ na zdrowie na różnych poziomach, od utrudniania dostępu do opieki do kwestii utrzymania dostępnych zasobów. Najczęstszą przyczyną awarii zasilania w szpitalach są ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak burze śnieżne i ulewne opady deszczu, tornada, susze i huragany. W ostatnich latach liczba katastrof naturalnych tego typu zwiększa się na całym świecie, i nie wykazuje oznak, aby miało być inaczej – twierdzi The New England Journal of Medicine.

  Otwiera to przed szpitalami, od których oczekuje się pełnej sprawności w ekstremalnych warunkach, alarmujące perspektywy na przyszłość. Biorąc pod uwagę zależność działalności szpitali i klinik od energii elektrycznej, potrzeba zapewnienia niezawodnych rozwiązań nigdy wcześniej nie była większa. W momencie utraty zasilania – czy to z powodu burzy, uderzenia gorąca, tornada, czy innych zjawisk – życie tysięcy pacjentów jest narażone na szwank.

  Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta chronią przed wieloma potencjalnymi problemami z zasilaniem, w tym przed udarami i skokami napięcia, zapadami napięcia, całkowitą utratą zasilania, a także różnicą częstotliwości. Zapewniając systemom placówki opieki zdrowotnej dostęp do stabilnego źródła zasilania nawet w trakcie awarii można znacząco zmniejszyć koszty przy jednoczesnym utrzymaniu niezakłóconej działalności.


  Rozwiązania zasilaczy awaryjnych UPS firmy Delta – niezawodne zasilanie dla ciągłości opieki zdrowotnej
  Każde urządzenie medyczne posiada konkretną charakterystykę obciążeń dynamicznych i wymagania co do regulacji napięcia, które należy uwzględnić. Zespół projektowy Delta UPS musi brać udział w odpowiednim wymiarowaniu i doborze zasilaczy UPS dla każdego z różnych systemów. W przypadku większości urządzeń najlepiej jest przeprowadzić badanie obciążenia tak, aby lepiej poznać profile obciążenia i specyfikacje zasilania. Oferowane rozwiązanie w zakresie systemu zasilania awaryjnego UPS powinno być w stanie wytrzymać gwałtowne wzrosty zapotrzebowania na energię oraz wymagania przeciążeniowe odbiorów.

  Grupa Delta, jako lider w branży rozwiązań zarządzania zasilaniem, oferuje kompletne rozwiązania zasilaczy awaryjnych UPS dla szpitali, klinik i centrów opieki zdrowotnej. Produkty Delta charakteryzują się wysoką sprawnością i niezawodnością, możliwością zdalnego, centralnego zarządzania, a także wystarczającym czasem podtrzymania zasilania z baterii. Ponadto, firma Delta jest zaangażowana w rozwój zaawansowanych technologii w celu zwiększenia sprawności energetycznej swoich produktów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju środowiska.

  Uninterruptible Power Supplier for the Healthcare Segment

  Nasza technologia i zdolności inżynieryjne zdobyły uznanie i zostały docenione przez liderów branży opieki zdrowotnej: 

  1. Delta MCIS dostarcza systemy ochrony zasilania dla rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych (RAMS)
   Delta MCIS, we współpracy ze swoim rosyjskim partnerem w zakresie dystrybucji CJSC Tempest wygrała otwarty przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia i Rozwoju Społecznego Federacji Rosyjskiej na dostarczenie wydajnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasilania dla Centrum Badań nad Zdrowiem Dziecka (NTSZD RAMS). Spółka CJSC Tempest współpracowała z Delta przy wymianie zasilania w salach zabiegowych, laboratoriach oraz pomieszczeniach chłodzonych wykorzystując system zasilania awaryjnego UPS Modulon serii NH-Plus o mocy 100 kVA oraz Ultron serii DPS o mocy 200 kVA.

   „Systemy zasilania awaryjnego UPS Delta okazały się cechować doskonałą stabilnością, niezrównaną niezawodnością oraz świetnym poziomem TCO po instalacji i w toku normalnego użytkowania. Ich stabilne działanie spełnia wymagania dla systemów zasilania aparatury medycznej. Delta i CJSC Tempest wykazały się w tym projekcie najwyższym poziomem profesjonalizmu. Mamy nadzieję na udaną długoterminową współpracę.” L. N. Titov, Zastępca Dyrektora centrum zdrowia dziecka ds. finansowych.
  2. Delta dostarczyła zasilacz UPS Modulon serii NH Plus do drugiej kliniki uniwersytetu Lanzhou w Chinach
   Druga klinika Uniwersytetu Lanzhou to obiekty medyczne, oddział ratunkowy, rehabilitacyjny, ambulatorium opieki zdrowotnej, centrum szkoleniowe oraz naukowe w ramach jednego, kompleksowego szpitala. Na miejscu zlokalizowany jest także szpital dziecięcy prowincji Gansu, który jest ważną instytucją nie tylko dla Gansu, ale i północno-zachodniego rejonu Chin. Szpital wdrożył projekt poprawy i zagwarantowania stabilności zasilania głównej sali operacyjnej. Dzięki uznaniu, którym cieszy się marka, oraz ze względu na doskonałe wyniki, zasilacz awaryjny UPS Delta Modulon serii NH Plus zdeklasował konkurencję i został wybrany przez szpital.
  3.