Aktualności i Informacje

LISTA PRODUKTÓW

 • Biała księga - Delta
 • Biała księga

  Zasilacze awaryjne (UPS) w sektorach bankowości i finansów

  Numer Dokumentu:
  WP0013_pl-pl

  Autor:
  Delta Power Solutions

  Dotyczy grupy produktów:
  Rozwiązania UPS

  Wiele firm jest nieprzygotowanych do przerw w prowadzeniu działalności spowodowanych awariami zasilania. Często są one nieświadome rzeczywistych kosztów i wpływu, jaki brak zasilania może mieć na ich działalność. Chociaż większość awarii zasilania krajowych sieci energetycznych trwa zaledwie kilka godzin, to niektóre z nich mogą trwać kilka dni lub nawet tygodni. Powoduje to całkowite wyłączenie w firmach produkcji i infrastruktury krytycznej, takiej jak sieci telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi bankowe i finansowe, zaopatrzenie w wodę oraz szpitale.

  Potrzeba stosowania zasilaczy awaryjnych UPS w sektorach bankowości i finansów

  Kluczowa rola, jaką sektory bankowy i finansowy odgrywają w stabilnym wzroście gospodarczym, zarówno na poziomie krajowym, jak i indywidualnym, wymaga nieprzerwanego dostarczania niezawodnych usług. Badania przeprowadzone przez amerykański Departament Energii wykazały, że koszty spowodowane awariami zasilania są najwyższe w obszarze usług brokerskich i kart kredytowych. Sektor finansowy wykorzystuje olbrzymie moce obliczeniowe w handlu instrumentami finansowymi z wysoką częstotliwością, podczas analizy rynków i reagowaniu na jego zmiany oraz w celu zapewnienia klientom stałego dostępu do usług i informacji.

  W dzisiejszym świecie, usługi bankowe i finansowe to nie tylko bankowość tradycyjna, taka jak na przykład oddziały banków i bankomaty. Wykorzystywanie sieci internet do oferowania usług bankowości telefonicznej, internetowej i mobilnej jest coraz bardziej powszechne, a usługi te są coraz częściej wykorzystywane przez klientów. Przy rosnącej liczbie mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy LinkedIn opanowujących cyberprzestrzeń, przelewy pieniężne za pośrednictwem mediów społecznościowych stają się coraz bardziej popularne.

  Usługi finansowe bazujące na rozwiązaniach informatycznych w głównej mierze opierają się na solidnej infrastrukturze jako ich fundamencie operacyjnym. Każdego dnia ogromna ilość nowych danych musi zostać wytworzona, przetworzona i zapisana. W wyniku tych operacji muszą być podjęte też odpowiednie działania. Na rynku o wysokim współczynniku rotacji klienta banki muszą zapewniać klientom optymalny sposób korzystania ze swoich usług, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnych czasów przestojów. Pozwala to na zwiększenie retencji klientów.

  Bezpieczeństwo danych w aplikacjach bazujących na chmurze

  UPS in banking and finance sectors - online banking

  W branży bankowości i finansów klienci są szczególnie wrażliwi na postrzegany poziom bezpieczeństwa swoich danych i kompetencji instytucji finansowych w ochronie danych osobowych. Minimalizacja przestojów spowodowanych problemami technicznymi jest więc szczególnie istotna.

  O ile dla klienta sposób użycia i interakcji z bazowanym na chmurze centrum danych mogą wydawać się proste i niemal magiczne, o tyle firmy, które dostarczają takich rozwiązań wiedzą, że rozwiązania oparte o chmurę wymagają znacznych inwestycji w sprzęt i działań operacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłej dostępności. Nowoczesny sprzęt cyfrowy korzysta z mikroprocesorów działających z częstotliwościami dochodzącymi do kilku gigaherców, które przeprowadzają miliony operacji na sekundę.

  Zakłócenia w dostawie zasilania, trwające nawet tylko kilka milisekund, mogą zakłócić tysiące podstawowych operacji, co z kolei prowadzi może prowadzić do błędów wykonania, uszkodzenia danych, a nawet ich utraty lub uszkodzenia sprzętu. Jak wynika z informacji pozyskanych z sektora bankowego, usług finansowych i ubezpieczeniowych (BFSI), awarie takie nie stanowią niestety odosobnionych przypadków.

  Zasilacze awaryjne UPS zabezpieczają krytyczne operacje w sektorze bankowości i finansów.

  Systemy zasilaczy awaryjnych UPS różnią się między sobą pod względem wielkości i przeznaczenia, począwszy od najmniejszych jednostek zapewniających ochronę pojedynczego komputera lub bankomatu, a skończywszy na systemach przeznaczonych do ochrony dużych centrów danych. Niektóre urządzenia mogą być odporne na niewielkie fluktuacje występujące w sieci zasilającej, ale znaczne odchylenia zasilania od normy są często wystarczające, aby doprowadzić do uszkodzenia delikatnych elementów obecnych w nowoczesnych systemach przetwarzania danych, które wykorzystywane są w organizacjach z sektora finansów i bankowości. Przedsiębiorstwa te muszą pozostać w czołówce firm wykorzystujących najnowocześniejsze technologie, gdyż w przeciwnym wypadku narażają się na ryzyko bycia prześcigniętymi przez konkurencję.

  Zasilacze awaryjne UPS zabezpieczają krytyczne operacje w sektorze bankowości i finansów

  Istnieją trzy typowe zastosowania zasilaczy awaryjnych UPS do ochrony urządzeń o krytycznym znaczeniu w sektorze bankowości i finansów:

  1. Zasilanie bankomatów

   UPS in banking and finance sectors - ATM

   Firmy sektora bankowości i finansów utrzymują wiele mniejszych systemów. Wiele z nich wymaga indywidualnego zapewnienia stabilnego zasilania. Bankomat jest jednym z typowych systemów, które potrzebują zasilacza awaryjnego typu online w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi anomaliami zasilania.

   Bankomaty mogą być zlokalizowane wszędzie – w oddziałach banków, budynkach biurowych, hotelach, na terenie osiedli mieszkaniowych, w sklepach spożywczych i w innych miejscach. Bankomaty dostarczają wielu wyzwań dla systemów zasilania. Wyzwania związane z kosztami dotyczą średniej dziennej konsumpcji energii na poziomie 1~3 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, regularnymi awariami zasilania lub alternatywnymi źródłami zasilania. Wyzwania związane z infrastrukturą bankomatową podczas braku stabilności zasilania dotyczą głównie przerw w komunikacji. Brak możliwości komunikacji może prowadzić do zawieszenia się bankomatu, co skutkuje niezadowoleniem klientów.

  2. Zasilanie systemów automatycznych w oddziałach banków

   UPS in banking and finance sectors - Finance

   Automatycznie systemy informatyczne działające w oddziałach banków pozwalają działom obsługi klienta na połączenie z danymi klienta przechowywanymi w centrali. Odbywa się to z wykorzystaniem infrastruktury IT. Operacje wykonywane w oddziałach terenowych mają znaczenie nie tylko w bankach, ale również w instytucjach ubezpieczeniowych. Wszystkie te sektory wymagają niezawodnego zasilania awaryjnego w celu uniknięcia kosztów związanych z awarią zasilania.

   Istnieje wiele wyzwań związanych z zasilaniem dotyczących automatycznych systemów bankowych. Niektóre wyzwania infrastrukturalne związane są z ograniczeniami miejsca na alternatywne źródła zasilania, obsługą urządzeń energetycznych w odległych lokalizacjach i nieefektywnym klimatyzowaniem pomieszczeń.

  3. Zasilanie centrów danych

   UPS in banking and finance sectors - datacenter

   Centra danych wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z sektora BFSI do przechowywania i przetwarzania danych stanowią niezmiernie ważny element ich operacji biznesowych. Centrum przetwarzania danych stanowi krytyczny element w zapewnieniu codziennej działalności organizacji. Odgrywają także ważną rolę w przetwarzaniu danych finansowych oraz stanowią element systemu transakcyjnego i przechowywania danych. Serwery, pamięć masowa, routery i przełączniki sieciowe są najważniejszymi urządzeniami teleinformatycznymi w centrach danych. Koszt przestojów z powodu awarii zasilania jest niezwykle wysoki, a średni koszt godziny przestoju wzrasta ze względu na coraz szerszą adaptację zautomatyzowanych operacji biznesowych w sektorze BFSI.

   Centra danych w sektorze bankowości i finansów wymagają zaawansowanych awaryjnych systemów zasilania, odpowiednio dopasowanych do wykonywanych operacji w celu zapewnienia ciągłego zasilania urządzeń o krytycznym znaczeniu, nawet w okresach niestabilnego zasilania sieciowego. Centra danych są bardzo energochłonne ze względu na obliczenia przeprowadzane na dużych ilościach danych. Wynika to z faktu, że wszystkie oddziały, bankomaty i systemy bankowości elektronicznej zależne są od poprawnego funkcjonowania centrów danych. Oznacza to, że wysoka sprawność energetyczna i najwyższa dostępność systemów zasilania awaryjnego UPS są głównymi kryteriami, którymi powinni kierować się dyrektorzy ds. informatyki (CIO) podczas wyboru systemów zasilania.

  Systemy zasilaczy awaryjnych UPS firmy Delta –
  niezawodność zasilania w celu zapewnienia ciągłości pracy w sektorze bankowości i finansów.

  Grupa Delta, jako lider w branży rozwiązań zarządzania zasilaniem, oferuje kompletne rozwiązania zasilaczy awaryjnych UPS o mocy znamionowej od 1 kVA do 4000 kVA w układzie równoległym. Proponujemy zasilacze awaryjne UPS jednofazowe i trójfazowe, pełne portfolio od modeli niezależnych po modułowe, oparte na transformatorze, jak i beztransformatorowe. Delta jest zaangażowana w rozwój zaawansowanych technologii w celu zwiększenia sprawności energetycznej swoich produktów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju środowiska.

  UPS

  1. Delta Amplon dla bankomatów

   Systemy zasilaczy awaryjnych UPS Amplon to zasilacze z podwójną konwersją, będące idealnym rozwiązaniem z zakresu zarządzania zasilaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i banki. Zapewniają one rozwiązania z zakresu ochrony zasilania przy najwyższym współczynniku korzyści zajmowanego miejsca i kosztów.

   W przypadku bankomatu zasilacz awaryjny UPS skutecznie służy jako zapora elektryczna między każdym potencjalnie uszkadzającym zakłóceniem zasilania a wrażliwym na jakość zasilania sprzętem znajdującym się w tego typu urządzeniach.

  2. Ultron Delta dla systemów automatycznych w oddziałach

   Średniej wielkości i duże zasilacze awaryjne UPS nagradzanej rodziny Delta Ultron są idealnym wyborem dla instytucji bankowych. Łączą one zaawansowane rozwiązania zasilające z niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO). Zasilacze awaryjne UPS Ultron znane są z technologicznego zaawansowania, energooszczędności, innowacyjnej konstrukcji i elastycznych możliwości dostosowywania opcji. Umożliwia to spełnianie wymagań szerokiego zakresu potrzeb związanych z zasilaniem.

  3. Delta Modulon dla centrów danych

   Rodzina zasilaczy awaryjnych UPS Modulon to między innymi serie DPH i NH Plus. Seria DPH to modułowy system zasilaczy awaryjnych UPS zaprojektowany z myślą o najwyższej możliwej dostępności, doskonałej wydajności i wysokiej sprawności, który idealnie nadaje się do stosowania w małych i średnich centrach danych. Charakteryzuje się on wysoką sprawnością AC-AC sięgającą 96%, modułową strukturą z możliwością wymiany elementów bez przestojów (hot-swappable) oraz nadmiarowością N+X. Zasilacze awaryjne UPS serii Modulon zapewniają niezwykle niski całkowity koszt posiadania (TCO), zarówno w zakresie nakładu kapitału, jak i kosztów operacyjnych.

  Nasza technologia i zdolności inżynieryjne zdobyły uznanie i zostały docenione przez liderów branży bankowej i finansowej.

  1. Firma Mphasis wybrała zasilacze awaryjne Delta do monitorowania w czasie rzeczywistym swoich bankomatów i zwiększenia energooszczędności rozwiązania.   Mphasis jest jednym z liderów w sprzedaży detalicznej usług finansowych i usług outsourcingu bankomatów. Obecnie w Indiach rozmieszczonych zostało ponad 8000 bankomatów w sześciu stanach. Plany rozbudowy tej sieci zakładają obecność 25 000 bankomatów w latach 2015 - 2016.

   Dwadzieścia sześć banków sektora publicznego w Indiach zaufało firmie Mphasis w kwestii zarządzania i wdrażania bankomatów. Awaria zasilania tych urządzeń oznaczałaby dla Mphasis zmniejszenie liczby transakcji, a co za tym idzie zmniejszenie dochodów. Delta zaproponowała zasilacze awaryjne serii Amplon E 1-3 kVA do zasilania bankomatów Mphasis. 1000 sztuk zasilaczy serii Amplon E zostało zainstalowanych wraz z wewnętrznymi zasilaczami. W celu osiągnięcia i utrzymania zadowolenia klientów, wszystkie urządzenia podłączone do bankomatów oraz same bankomaty wraz z oświetleniem zasilane są przez zasilacze awaryjne UPS firmy Delta.

   W celu uzyskania dodatkowych informacji

  2. Delta Electronics wdraża rozwiązania dla rosyjskiego Sberbank.

   Delta Electronics poinformowała o pomyślnym wdrożeniu rozwiązania zasilaczy awaryjnych dla oddziału rosyjskiego banku OJSC Sberbank w Anapie. Regionalny integrator, Citylink-Yug wraz z oficjalnym dystrybutorem Delta Electronics, Tempesto dokonał instalacji modułowego zasilacza seriiDelta NH Plus o mocy 120 kVA z równoległym systemem nadmiarowym N+1. System ten gwarantuje bezprzerwowe zasilanie urządzeń banku.

   Jako część aktualizacji infrastruktury technicznej banku Sberbank w Anapie w kraju Krasnodarskim, zaplanowano zwiększenie powierzchni użytkowej strefy obsługi klienta, instalację terminali samoobsługowych oraz wprowadzenie elektronicznego systemu kolejkowania. Przejście na system elektronicznych usług klienckich spowodowało znaczne zwiększenie znaczenia zasilania bezprzerwowego. Bezprzerwowe źródło zasilania jest również niezbędne dla drogiego nowego sprzętu, który umożliwia pojedynczemu biuru banku Sberbank na zarządzanie wszystkimi bankomatami w miejscowości.

   W celu uzyskania dodatkowych informacji

   

  Bibliografia:

  1. Energy Risks - the dangers of power cuts and blackouts- Expert Risk Article from AGCS, Allianz Global Corporate and Specialty
   http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/energy-risks/
  2. 2014 World Energy Issues Monitor from World Energy Council
  3. BFSI - Report of working Group on Electronic Banking
  pdfZasilacze awaryjne (UPS) w sektorach bankowości i finansów - 578,49 Kb Numer Dokumentu: WP0013_pl-pl
  Autor: Delta Power Solutions