LISTA PRODUKTÓW

Zarządzaniezasilaniem zasilaniem

Konfi gurowalna dystrybucja zasilania pozwala na optymalne zarządzanie zasilaniem

Moduł dystrybucji zasilania PDC do montażu w szafi e rack (RPDC)
Moduł dystrybucji zasilania PDC do montażu w szafi e rack (RPDC) fi rmy Delta to idealne rozwiązanie z zakresu dystrybucji mocy dla małych obiektów Data Center do 80 kVA. Zajmujący przestrzeń 4U moduł RPDC umożliwia perfekcyjną integrację...
Więcej
Bezstykowy przełącznik zasilania STS
Bezstykowy przełącznik zasilania STS zapewnia nieprzerwane działanie infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Zasilany z dwóch niezależnych źródeł, w przypadku awarii jednego z nich przełącznik STS błyskawicznie przełącza zasilanie na drugie...
Więcej
Delta - System szynoprzewodów w centrum danych
Szynoprzewody serii BR firmy Delta są przeznaczone do zastosowań w centrach danych. Dzięki technologii izolacyjnej żywicy epoksydowej, posiadają one zwartą strukturę oraz niewielki rozmiar, a także niski współczynnik emisji elektromagnetycznej (EMC).
Więcej
 

Zarządzanie zasilaniem Delta InfraSuite – film

 

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *