LISTA PRODUKTÓW

System zarządzania Delta InfraSuite

InfraSuite Manager – zarządzanie infrastrukturą obiektów Data Center (DCIM)

Data Center na wyciągnięcie ręki

InfraSuite Manager to system zarządzania infrastrukturą obiektów Data Center (DCIM), który integruje całość urządzeń budynku oraz sprzętu IT na jednej platformie, Moduły EnviroProbe oraz system EnviroStation kompleksowo zarządzają zasilaniem, klimatyzacją, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz aktywami, a także umożliwiają monitorowanie serwerów oraz udostępniają wiele innych funkcji, nadzorując poprawną pracę Data Center.

InfraSuite Manager features

Delta InfraSuite Manager – zarządzanie infrastrukturą obiektów Data Center (DCIM)
InfraSuite Manager to system zarządzania infrastrukturą obiektów Data Center (DCIM), który integruje całość urządzeń budynku oraz sprzętu IT na jednej platformie, Moduły EnviroProbe oraz system EnviroStation kompleksowo zarządzają zasilaniem...
Więcej
Delta InfraSuite Device Master
Oprogramowanie InfraSuite Device Master oferuje bogaty zestaw funkcji, które upraszczają i automatyzują monitorowanie urządzeń krytycznych. Umożliwia ono kontrolowanie stanu wszystkich urządzeń, przeglądanie rejestru zdarzeń oraz historii...
Więcej
Delta InfraSuite System zarządzania - EnviroStation
System zarządzania (EMS) fi rmy Delta monitoruje środowisko i warunki panujące w Data Center, w tym temperaturę, wilgotność, wycieki wody chłodzącej, a także alarmy pożarowe, zadymienia oraz nieupoważnionego wejścia...
Więcej
Delta InfraSuite System zarządzania - EnviroProbe
Czujnik EnviroProbe monitoruje temperaturę oraz wilgotność w pojedynczej szafi e lub obszarze i przesyła sygnały z czujników warunków środowiskowych zainstalowanych w Data Center (np. czujników otwarcia drzwi, zadymienia, ognia, wycieku wody, itp.)...
Więcej
 

System zarządzania Delta InfraSuite – film

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *