LISTA PRODUKTÓW

 • Delta Partnerzy
 • Autoryzowany Partner Biznesowy Delta (ABP)

  Autoryzowany Partner Biznesowy Delta (ABP) to partner, który nie należy do Delta ani do klienta końcowego. ABP reprezentuje Delta w zarządzaniu działalnością na wyznaczonych rynkach lub w wyznaczonych krajach albo regionach. Istnieją trzy rodzaje Autoryzowanych Partnerów Biznesowych (ABP): dystrybutor, sprzedawca wartości dodanej (VAR) oraz integrator systemów (SI). Dystrybutor reprezentuje markę Delta UPS i sprzedaje produkty VAR/SI oraz odbiorcom końcowym. Dystrybutor posiada zapasy produktów Delta służące do obsługi autoryzowanych rynków. Sprzedawca wartości dodanej (VAR) posiada zaplecze inżynieryjne umożliwiające projektowanie i wspieranie rozwiązań. Reprezentuje markę Delta UPS i może sprzedawać produkty SI. Jest dostawcą mocy. VAR może świadczyć usługi serwisowe w imieniu Delta, ale musi być Autoryzowanym Partnerem Serwisowym (ASP). Integrator systemów (SI) posiada zaplecze inżynieryjne umożliwiające projektowanie i wspieranie rozwiązań i kupuje produkty w celu integracji takich rozwiązań. Spośród tych trzech rodzajów ABP tylko VAR może świadczyć usługi serwisowe jako ASP Delta.

  Jako ABP Delta masz dostęp do szerokiego wsparcia w zakreise marketingu, sprzedaży i serwisu, a także do całodobowych szkoleń online pozwalających zwiększać Twoje możliwości i poprawiać wyniki biznesowe. Przed rozpoczęciem działalności i czerpania korzyści, jakie daje Delta, partnerzy mają obowiązek zarejestrowania się jako Autoryzowany Partner Biznesowy Delta (ABP).

  Program rejestracji partnerów biznesowych odnosi się do wszystkich cenionych partnerów biznesowych Delta sprzedających linie produktów UPS oraz InfraSuite – na całym świecie. Szkolenie dla ABP odnosi się do wszystkich zatwierdzonych programów szkoleniowych MCIS. Kompletną listę można znaleźć na Portalu dla Partnerów lub uzyskać bezpośrednio od naszego światowego zespołu szkoleniowego.

   

  Dołącz do nas