LISTA PRODUKTÓW

Klimatyzacja precyzyjna Delta InfraSuite

Najbardziej niezawodne i wydajne rozwiązania w zakresie klimatyzacji

Zużycie energii na potrzeby klimatyzacji może pochłaniać aż 45% łącznych wydatków obiektów Data Center na energię elektryczną. Klimatyzacja precyzyjna Delta InfraSuite została zaprojektowana z wykorzystaniem inteligentnych technologii chłodzenia pozwalających rozwiązać problemy z nadmiarem ciepła przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości energii elektrycznej wymaganej do chłodzenia. To najlepsze rozwiązanie pozwalające spełnić wymagania eksploatacyjne związane z pracą przez 24 godziny na dobę przez 365 dni roku i zapewnieniem stałąej temperatury i wilgotności dla urządzeń krytycznych, na przykład w:
  • Pomieszczeniach łączności
  • Obiektach Data Center
  • Centrach obliczeniowych
  • Pomieszczeniach medycznych
  • Laboratoriach badawczych
  • Pomieszczeniach precyzyjnej aparatury produkcyjnej
Klimatyzacja precyzyjna - System wody lodowej RowCool 29 kW
Wraz ze wzrostem gęstości mocy w nowoczesnych obiektach Data Center tradycyjne systemy klimatyzacji precyzyjnej nie są w stanie odprowadzić całości ciepła w następujących sytuacjach: Wahań obciążenia w okresach szczytowych oraz pozaszczytowych...
Więcej
Klimatyzacja precyzyjna - System wody lodowej RowCool 70 kW
Wraz ze wzrostem gęstości mocy w nowoczesnych obiektach Data Center tradycyjne systemy klimatyzacji precyzyjnej nie są w stanie odprowadzić całości ciepła w następujących sytuacjach: Wahania obciążenia w okresach szczytowych oraz pozaszczytowych...
Więcej
 

Klimatyzacja precyzyjna Delta InfraSuite – film

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *