LISTA PRODUKTÓW

 • Biała księga - Delta
 • Biała księga

  Jak scentralizowany system zarządzania systemami UPS może poprawić sprawność?

  Systemy zasilania awaryjnego UPS mają szerokie zastosowanie w ochronie instrumentów precyzyjnych oraz urządzeń o krytycznym znaczeniu W miarę rozwoju działalności, dochodzi do nagromadzenia starych i nowych systemów UPS w różnych biurach i fabrykach. Utrzymanie tych systemów i zarządzanie nimi staje się problemem.

  Z racji popularności sieci podłączenie systemu UPS do Internetu stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Możliwość zarządzania wszystkimi UPS za pomocą scentralizowanego systemu zarządzania stanowiłaby ogromną pomoc dla kierownika IT i personelu. W tym artykule omówione zostaną korzyści płynące z zarządzania wszystkimi zasilaczami UPS w ramach jednego systemu.

   

  Zalety scentralizowanego zarządzania systemem UPS

  By chronić krytyczne operacje, przedsiębiorstwa inwestują w rozwiązania UPS zapewniające ciągłość działalności. Jednakże samo zainstalowanie systemu zasilania awaryjnego UPS to nie koniec. Kierownicy muszą wiedzieć, jak zarządzać tymi urządzeniami i jak je kontrolować, by mieć pewność, że działają poprawnie. Scentralizowany system zarządzania zasilaczami UPS daje korzyści w postaci natychmiastowej informacji o statusie UPS, w tym o mocy UPS oraz ich lokalizacji. Osoby zarządzające mają też dostęp do informacji o statusie obciążenia, terminie wymiany baterii oraz statusie działania każdego zasilacza UPS. Kiedy wszystkie informacje są zbierane w ramach jednego programu i wyświetlane na czytelnym interfejsie, a nieprawidłowości sygnalizowane są jednym alarmem, kierownicy mają możliwość łatwego zarządzania dziesiątkami lub nawet setkami zasilaczy UPS za pośrednictwem scentralizowanego systemu zarządzania. W porównaniu do kontroli każdego UPS indywidualnie, scentralizowany monitoring jest znacznie wydajniejszy.

   

  Podłączanie zasilacza UPS do scentralizowanego systemu zarządzania

  Istnieją dwa podejścia do zarządzania wszystkimi urządzeniami UPS w ramach jednego systemu:

  1. Podłączenie zasilacza UPS do jednego PC za pomocą portu seryjnego:
  Zainstaluj moduł wielowejściowego portu rozszerzającego port RS232 w komputerze lub podłącz kaskadowo zasilacze UPS za pośrednictwem złącza RS485, a następnie podłącz je do portu RS232 komputera. RS485 to idealne rozwiązanie na potrzeby połączenia zasilaczy UPS na dużych odległościach, jednakże czas zbierania danych zależy od liczby zasilaczy UPS – im więcej podłączonych UPS, tym dłuższy czas oczekiwania.

  2. Zbieranie informacji dotyczących systemu zasilania awaryjnego UPS poprzez sieć:
  By wysyłać informacje systemu UPS przez sieć, możemy wykorzystać kartę SNMP lub zainstalować oprogramowanie UPS łączące dane UPS z siecią. Oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania musi posiadać wbudowaną zdolność do komunikacji zarówno z oprogramowaniem UPS jak i kartą SNMP. Wraz z rozbudową węzła sieciowego ruch sieciowy staje się kluczowym czynnikiem systemu zarządzania. By uniknąć zatorów sieciowych, oprogramowanie do zarządzania powinno być w stanie dostosować czas zbierania danych, by zmniejszyć objętość przesyłanych informacji. W końcu zapewnianie płynnego działania twojej firmy jest najważniejsze.

  Connecting UPSs for centralized management

   

  Zwiększanie efektywności dzięki oprogramowaniu do scentralizowanego zarządzania UPS

  Kierownicy mogą korzystać z zaawansowanego planowania używając oprogramowania do scentralizowanego zarządzania systemem zasilania awaryjnego UPS, które umożliwia im podejmowanie działań i ochronę procesów w sytuacji wystąpienia zakłóceń w zasilaniu. Po zdarzeniu oprogramowanie do zarządzania może także pomóc w wyśledzeniu i zidentyfikowaniu uszkodzonego zasilacza UPS i zanalizować incydent. Kierownicy otrzymują wystarczającą ilość danych i informacji, by natychmiast zająć się sprzętem chronionym przez system UPS.

  Mogą oni także ustalać priorytety zadań UPS w oparciu o status, model obciążenie, baterie oraz informacje dostarczane przez zasilacz UPS przy użyciu oprogramowania do zarządzania UPS. Na przykład, kierownicy mogą być informowani, który UPS posiada obciążenie powyżej 80%, dzięki czemu będą wiedzieć, kiedy wymienić go na UPS o wyższej mocy; kiedy dojdzie do awarii zasilania, a pojemność baterii zasilacza UPS jest niższa niż 30%, rozpoczynają się procedury wyłączania. Korzyści z oprogramowania do scentralizowanego zarządzania UPS to nie tylko ochrona krytycznych operacji, ale także minimalizacja marnotrawstwa zasobów ludzkich i zwiększenie efektywności.

  Więcej informacji o oprogramowaniu do zarządzania UPS Delta oraz łączności można znaleźć w 
  Centrum Oprogramowania zasilaczy UPS Delta.