LISTA PRODUKTÓW

 • Biała księga - Delta
 • Biała księga

  Modułowy projekt odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysoką dostępność i odpowiednią wielkość centrów danych

  Poza dostępnością centrum danych, kolejny istotny czynnik stanowią duże możliwości rozbudowy systemu, gdyż pozwalają dostosować je do szybkiego rozwoju spółki. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest projekt modułowy. Dzięki zastosowaniu systemów modułowych, takich jak modułowe systemy UPS, PDC, PDU oraz zarządzaniu rackami i kablami, centra danych mogą zostać bezproblemowo zmodernizowane zgodnie ze schematami rozbudowy, bez potrzeby zamawiania na początku mocy znacznie przekraczającej zapotrzebowanie. Struktura modułowa pozwala także na łatwą modernizację istniejących centrów danych z poziomu niezawodności TIA 942 poziom 1 lub 2 do poziomu 4.

  Operacje IT są kluczowym aspektem działalności gospodarczej w wielu sektorach. Jednym z głównych wyzwań dla centrów danych jest zachowanie ciągłości operacyjnej. Najbardziej wymagające centra danych muszą spełniać najwyższe wymogi w zakresie dostępności, gdyż utrzymując krytyczne funkcje są kręgosłupem ciągłości biznesowej. W miarę tego, jak danych przybywa dzięki powszechnemu wykorzystaniu telefonów komórkowych, sieci społecznościowych oraz stron oferujących streaming wideo, te obiekty będą miały wysokie zapotrzebowanie na moc. Z punktu widzenia wydatków kapitałowych, utrzymanie elastyczności w kontekście wielkości centrum danych jest bez wątpienia zagadnieniem o krytycznym znaczeniu.

  Dostępność jest funkcją Średniego czasu naprawy (MTTR) oraz Średniego czasu pomiędzy awariami (MTBF); krótki czas MTTR podnosi poziom dostępności systemu.

  a short MTTR will increase the availability level of a system.

  By osiągnąć krótki czas konserwacji i przywracania działalności, podstawowym wyjściem jest zastosowanie projektu modułowego. Modułowość jest podstawą standaryzacji. Jakie korzyści wynikają ze ujednoliconego projektu? Standaryzacja może istotnie wpłynąć na efektywność uczenia się ludzi, przewidywanie problemów, oraz zwiększenie wydajności ludzi i maszyn.

  Standardization can significantly help enhance human learning capability, predict problems and increase human & machine efficiency.

  Jeżeli chodzi o dostępność systemu „system modułowy" charakteryzuje się najwyższym poziomem dostępności oraz cechuje się zarówno wymiennością oraz redundancją (tolerancja awarii). System UPS jest jednym z możliwych punktów awaryjnych powodujących wyłączenie centrów danych, więc konieczne jest rozważenie zastosowania koncepcji modułowej w projekcie UPS.

  it is becoming essential to consider how to apply the modular concept to UPS design.

  Na przykład Modulon serii DPH, którego w pełni modułowa budowa oraz możliwość wymiany modułów bez odłączania zasilania, a także możliwości rozbudowy, daje gwarancję nieprzerwanego zasilania podłączonych obciążeń. Dzięki możliwości wymiany modułów bez wyłączania zasilania czas MTTR jest bliski zeru i nie ma ryzyka przerw w pracy.

  Hot-swappable modules ensure the MTTR is close to zero without downtime risks.

  Poza dostępnością centrum danych, kolejny istotny czynnik stanowią duże możliwości rozbudowy systemu, gdyż pozwalają dostosować je do szybkiego rozwoju spółki. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest projekt modułowy. Dzięki zastosowaniu systemów modułowych, takich jak modułowe systemy UPS, PDC, PDU oraz zarządzaniu rackami i kablami, centra danych mogą zostać bezproblemowo zmodernizowane zgodnie ze schematami rozbudowy, bez potrzeby zamawiania na początku mocy znacznie przekraczającej zapotrzebowanie. Struktura modułowa pozwala także na łatwą modernizację istniejących centrów danych z poziomu niezawodności TIA 942 poziom 1 lub 2 do poziomu 4.

  it is easy to upgrade existing datacenters from TIA-942 reliability level Tier 1 or 2, up to Tier 4.

  Jeżeli system zasilania awaryjnego UPS został zaprojektowany ze strukturą modułową, umożliwiająca rozbudowę architektura pozwala na optymalizację kosztów ponoszonych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na moc oraz niezakłócone dostarczanie usług w miarę rozwoju firmy bez przerostu mocy. Technologia plug-and-play wykorzystana w modułach umożliwia pionową i poziomą rozbudowę mocy w odpowiednim czasie przy odpowiednim poziomie inwestycji. Na przykład, w wypadku zasilacza Delta Modulon serii DPH w ramach jednej szafki istnieje możliwość pionowej rozbudowy z 25 kW do 200 kW i osiągnięcia redundancji N+1 lub N+X. Wraz z rosnącymi potrzebami biznesowymi elastyczność zasilacza Modulon serii DPH pozwala na równoległą rozbudowę do czterech jednostek, bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu. Modulon DPH zapewnia zalety których potrzebujesz, bez wysokich początkowych kosztów inwestycyjnych lub poświęcania mocy przez przeinwestowanie na początku i, co jest równoznaczne z marnotrawstwem kapitału.

  Vertical expansion within a single cabinet

  Modułowy projekt “Pay as you go” pozwala centrom danych zaspokoić zapotrzebowanie na energię bez zamrażania cennego kapitału. System Delta Modulon serii DPH idealnie nadaje się dla średnich centrów danych wymagających dużych możliwości rozbudowy przy niższym całkowitym koszcie utrzymania (TCO).

  Będąc wiodącym graczem w segmencie modułowych UPS oraz promotorem modułowych centrów danych, Delta oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące najnowocześniejsze koncepcje modułowego projektowania, które odzwierciedlają zarówno tendencje, jak i wymogi biznesowe.