LISTA PRODUKTÓW

EnviroStation

Wprowadzenie

System zarządzania (EMS) fi rmy Delta monitoruje środowisko i warunki panujące w Data Center, w tym temperaturę, wilgotność, wycieki wody chłodzącej, a także alarmy pożarowe, zadymienia oraz nieupoważnionego wejścia. System EMS oferuje użytkownikom IT zintegrowaną platformę ułatwiającą monitorowanie współczesnych obiektów Data Center.

System EnviroStation integruje monitorowanie parametrów środowiska obiektu oraz innych parametrów i przesyła je za pośrednictwem sieci do centralnego sterownika. Zdefi niowane przez użytkownika użytkownika alarmy zapewniają bezpieczeństwo Data Center.

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *