LISTA PRODUKTÓW

Zakłady Rosmorport instalują zasilacze awaryjne UPS firmy Delta Electronics

Delta Electronics, wiodący światowy dostawca rozwiązań w zakresie ochrony zasilania ogłosił, że systemy zasilania awaryjnego UPS firmy Delta zostały zainstalowane w wieży radiowej będącej częścią systemu śledzenia i zarządzania jednostkami należącego do Federalnego Przedsiębiorstwa Państwowego FGUP Rosmorport w Primorsku w obwodzie leningradzkim. We współpracy z dystrybutorem, Tempesto, firma wyposażyła port w modułowy system zasilania awaryjnego UPS serii NH Plus o mocy 40 kVA.

Poza licznymi elementami brzegowej infrastruktury portowej FGUP Rosmorport posiada również zautomatyzowane, bezprzewodowe stacje śledzenia jednostek zainstalowane we wszystkich portach kraju. Bezprzewodowa stacja śledzenia, obejmująca systemy łączności i transmisji danych, urządzenia do przetwarzania danych oraz stacje radarowe stanowi część systemu śledzenia i zarządzania jednostkami. Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie instalacji, wymaga ona niezawodnej ochrony przed awariami zasilania.

System UPS poprzednio zainstalowany w wieżach nie spełniał wymagań klienta. Instalacja wymagała kompaktowego zasilacza UPS z możliwością wymiany modułów w trakcie pracy (hot swapping). Tempesto zasugerowała wykorzystanie wysokowydajnego, modułowego zasilacza awaryjnego serii NH Plus o mocy 40 kVA firmy Delta Electronics, który umożliwia eksploatację sprzętu bez zasilania sieciowego przez 30 minut. W kontenerach wieży telekomunikacyjnej zainstalowano dwa zasilacze awaryjne UPS serii NH Plus o mocy 40 kVA wraz z urządzeniami komunikacyjnymi oraz szafami bateryjnymi zaprojektowanymi do współpracy ze spalinowym zespołem prądotwórczym.

– Bezprzewodowa wieża obserwacyjna w Primorsku jest elementem systemu zapewniającego bezpieczeństwo żeglugi, dlatego też wyłączenia tej instalacji nie wchodzą w grę. – wyjaśnił Alexander Molebnov, Dyrektor Działu Eksploatacji Systemów Radiokomunikacji Elektronicznej oraz Radionawigacji Północno-Zachodniego Oddziału FGUP Rosmorport. – Wysokiej klasy sprzęt zainstalowany w wieżach obserwacyjnych musi być podłączony do źródeł zasilania przez całą dobę, a w przypadku jakichkolwiek awarii wymiana modułów mocy nie może prowadzić do wyłączenia całego systemu. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, proponowane przez Delta Electronics odporne na awarie rozwiązanie obejmujące wymienialne w trakcie pracy (hot swappable) moduły mocy stanowi dla nas najlepsze rozwiązanie.

Zasilacze awaryjne UPS Delta serii NH Plus o mocy 40 kVA zapewniają redundancję modułów oraz systemu jako całości. Modułowa budowa ułatwia zwiększanie mocy systemu, podczas gdy wbudowane elektroniczne i elektryczne obwody obejścia ułatwiają prowadzenie prac konserwacyjnych. Łączny koszt zakupu systemu Delta serii NH Plus jest relatywnie niski z punktu widzenia zarówno nakładów inwestycyjnych jak i kosztów eksploatacji.

Modułowy system zasilania awaryjnego UPS serii NH Plus jest w stanie zapewnić ochronę wież komunikacyjnych systemu obserwacji. – stwierdziła Anastasia Kiseleva, Dyrektor ds. Marketingu w Delta Electronics Russia & CIS. – System UPS jest maksymalnie kompatybilny ze spalinowym zespołem prądotwórczym. Personel obsługujący instalację w Primorsku na pewno doceni zalety tego połączenia.

 

Profil działalności FGUP Rosmorport
Przedsiębiorstwo FGUP Rosmorport zostało utworzone w 2003 roku na podstawie Dekretu Rądu Federacji Rosyjskiej w sprawie poprawy systemu państwowego zarządzania komercyjnymi i wyspecjalizowanymi portami morskimi. Spółka świadczy zintegrowane usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na akwenach portowych i w ich pobliżu, oferuje odwiedzającym jednostkom różne usługi portowe, a także prowadzi konserwację infrastruktury brzegowej i portowej. FGUP Rosmorport posiada oddziały w 19 jednostkach federalnych Rosji.