• Delta InfraSuite - Rozwiązania infrastruktury Data Center
  • Klimatyzacja precyzyjna - RowCool 35kW, chłodzone powietrzem
    Wraz ze wzrostem gęstości mocy w nowoczesnych obiektach Data Center tradycyjne systemy klimatyzacji precyzyjnej nie są w stanie odprowadzić całości ciepła w następujących sytuacjach: Wahań obciążenia w okresach szczytowych oraz pozaszczytowych...
    Więcej