LISTA PRODUKTÓW

Delta UPS Protects Pulkovo Air Traffic Control in Saint Petersburg, Russia

Delta Electronics zainstalowała zasilacza awaryjny serii Modulon NH Plus o mocy 20-80 kVA w celu ochrony urządzeń kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Pułkowo w Sankt Petersburgu w Rosji. Projekt został zrealizowany wspólnie z integratorem urządzeń Eltek, we współpracy z dystrybutorem firmy Delta Electronics, spółką Spectr RS.

Głównym kryterium klienta było zapewnienie niezawodnej pracy urządzeń w centrum kontroli ruchu lotniczego zapewniajacych bezpieczeństwo lotów w obszarze nadzoru lotniska Pułkowo. Najważniejsze wymagania postawione przez północno-zachodni oddział państwowego przedsiębiorstwa zarządzania ruchem statków powietrznych Federacji Rosyjskiej obejmowały zapewnienie 100% redundancji dla wszystkich odbiorów energii elektrycznej o łącznej mocy 32 kW. Poprzednio wykorzystywane systemy zasilania awaryjnego UPS typu off-line/on-line nie zapewniały zasilania w sytuacjach awaryjnych.

Firma Eltek, pełniąca funkcję integratora w tym projekcie, wybrała zasilacze awaryjne Delta serii Modulon NH Plus o mocy 20-80 kV pracujące w konfiguracji równoległej. Głównym kryterium decydującym o wyborze rozwiązania Delta Electronics była wysoka niezawodność urządzeń, możliwość wymiany poszczególnych modułów w trakcie pracy urządzeń, a także ich dostępność od ręki oraz minimalny czas dostawy.

Zasilacz awaryjny Modulon NH Plus charakteryzuje się wysoką sprawnością na poziomie do 94% przy wyjątkowo niskim całkowitym koszcie posiadania, wyrażającym się zarówno w wysokości nakładów kapitałowych, jak i kosztach eksploatacji. Redundancja N+X oraz na poziomie systemu zapewnia niezawodność i wszechstronność zastosowanego rozwiązania i sprawia, że zasilacze awaryjne UPS serii Modulon NH Plus wyznaczają nowy standard w ochronie urządzeń o znaczeniu krytycznym.

W przyszłości, wraz ze wzrostem mocy urządzeń zastosowanych w centrum kontroli lotów, klient – północno-zachodni oddział państwowego przedsiębiorstwa zarządzania ruchem statków powietrznych Federacji Rosyjskiej – rozważy zakup dodatkowych modułów UPS i ich instalację w przewidzianym do tego celu miejscu.

„Owocna współpraca z Delta Electronics umożliwiła nam poszerzenie horyzontów naszej działalności oraz dostarczenie klientom niezawodnych urządzeń po atrakcyjnych cenach, co w dzisiejszych czasach stanowi jedno z najważniejszych kryteriów”, stwierdził Władimir Wyborny, Dyrektor Działu Telekomunikacji i Projektów Przemysłowych rosyjskiego biura ELTEK AS.

Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta chronią kontrolę lotów lotniska w Sankt Petersburgu w Rosji