LISTA PRODUKTÓW

Systemy zasilania awaryjnego Delta – badania i rozwój

Wiodąca efektywność energetyczna w branży

Zespoły prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie systemów zasilania awaryjnego UPS składają się z ponad 100 pracowników Delta. Prowadzą badania nad szeroką gamą produktów o mocy 0,6 kVA do 500 kVA. Rozwój rozwiązań mechanicznych i oprogramowania również odgrywa kluczową rolę.

Rozwój produktów UPS wykorzystuje synergie stworzone w ramach Grupy Delta. Unikatowa Rada Doradztwa Technicznego łączy know-how wszystkich grup biznesowych. Od 2000 r. Delta dziesięciokrotnie zwiększyła liczbę posiadanych przez siebie patentów, co jest dowodem na sukces naszego modelu współpracy.

Delta jest liderem branży w zakresie efektywności energetycznej zasilaczy UPS. Szczególnym dowodem na pionierskie osiągnięcia Delta jest najwyższa sprawność przy pracy z różnymi rodzajami obciążeń.