LISTA PRODUKTÓW

Zasilacze UPS Delta Modulon serii DPH wyborem lotniska w Rzeszowie

Zasilacz UPS Delta Modulon serii DPH został niedawno zainstalowany na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Lotnisko, zlokalizowane w południowo-wschodniej Polsce, jest siódmym największym polskim lotniskiem, nieustannie zwiększającym zarówno liczbę obsługiwanych pasażerów, jak i lotów cargo. Zasilanie to “układ krwionośny” dla działania lotniska i każdy przypadek niestabilności lub nagłych przerw w zasilaniu może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Dlatego też zarząd lotniska podjął decyzję o wzmocnieniu zasilania awaryjnego dla całego systemu oświetlenia lotniska. Mając na względzie dalsze plany rozbudowy portu, możliwość rozbudowy systemu UPS była jednym z kluczowych czynników przy wyborze oferenta.

Dzięki swojej doskonałej dostępności oraz skalowalności zasilacz UPS Delta Modulon serii DPH wyróżnił się na tle konkurencji ubiegającej się o kontrakt na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Zasilacz UPS Modulon serii DPH oferuje redundantne elementy, by utrzymać działanie sprzętu w sytuacji nagłego wypadku, a poszczególne moduły i komponenty można wymieniać bez konieczności odłączania zasilania, co oznacza, że czas wyłączeń na potrzeby konserwacji jest bliski zera, dzięki czemu można zapewnić nieprzerwane działanie. Pod względem możliwości rozbudowy UPS Modulon serii DPH oferuje redundancję N+X i pozwala na rozbudowę równoległą do czterech jednostek, co pozwala osiągnąć optymalną efektywność w przypadku dalszej rozbudowy lotniska. UPS Delta Modulon serii DPH współpracuje z systemem zarządzania środowiskiem Delta InfraSuite dostarczając kierownikowi IT w czasie rzeczywistym informacje na temat takich czynników jak temperatura i wilgotność w centrum danych, co umożliwia mu kontrolę i monitorowanie środowiska centrum danych.

Instalacja zasilacza UPS Delta Modulon serii DPH na lotnisku Rzeszów-Jasionka potwierdza, że modułowe produkty UPS są preferowanym wyborem dla lotnisk. Misją Delty jest rozwijanie zaawansowanych technologii oraz realizacja większej liczby lotniczych i transportowych projektów infrastrukturalnych, by zapewnić ich nieprzerwane działanie.