LISTA PRODUKTÓW

Delta chroni centrum obsługi wniosków wizowych w Rosji przed zakłóceniami zasilania

Delta MCIS we współpracy z oficjalnym rosyjskim dystrybutorem, Spektr RS, wdrożyła system zasilania awaryjnego (UPS) w centrum obsługi wniosków wizowych w St. Petersburgu. Urządzenie Modulon serii NH Plus o mocy 80 kVA zapewnia komputerom oraz serwerowi w centrum obsługi wniosków wizowych niezawodną ochronę przed przepięciami i zakłóceniami dostaw mocy.

Centrum obsługi wniosków wizowych zostało otwarte w St. Petersburgu w maju 2013 r. Łączy ono w jednym budynku centra obsługi wizowej z jedenastu krajów objętych Umową Schengen. Przed integracją centrum punkty obsługi znajdowały się w różnych miejscach w całym mieście. Specjaliści obsługi wizowej przetwarzają dziennie kilka tysięcy dokumentów. Niezbędne było rozwiązanie zapewniające awaryjne zasilanie komputerom oraz serwerom podczas awarii zasilania, których długość mogłaby wynosić do piętnastu minut.

Klient szukał niezawodnego rozwiązania umożliwiającego rozbudowę w przyszłości. Dodatkowe wymagania obejmowały modułowy projekt oraz łatwą instalację. System zasilania awaryjnego UPS Delta Modulon serii NH Plus o mocy 80 kVA spełniał wszystkie oczekiwania klienta, a samo rozwiązanie zostało zainstalowane w ciągu dwóch tygodni. Modułowy system zasilania awaryjnego UPS serii NH Plus zapewnia możliwość skalowania mocy od 20 do 320 kVA w krokach po 20 kVA. Redundancja równoległa N+X rozwiązania zwiększa niezawodność systemu oraz zdolność do wytrzymania obciążenia. Oznacza to, że w wypadku awarii jednej jednostki system w dalszym ciągu będzie działał w sposób niezakłócony. Jeżeli dojdzie do awarii jednostki, można wymienić zepsuty moduł bez konieczności zamykania całego systemu lub przechodzenia w tryb bypassu. Zasilacze awaryjne UPS Delta oferują najwyższą sprawność zapewniająca maksymalizację mocy podłączonych obciążeń. Opatentowana technologia NH Plus pozwala osiągnąć na 94% sprawność w trybie normalnym oraz 97% sprawność w trybie oszczędzania energii.

“Przetwarzania danych nie można zatrzymać na dłuższy czas nawet w wypadku problemów technicznych. Jeżeli problem się pojawi, wszystkie systemy kontynuują działanie. „Dzięki UPS Modulon serii NH Plus centrum obsługi wniosków wizowych jest w stanie świadczyć usługi wnioskodawcom bez zakłóceń lub przerw”, powiedział Andriej Sawiliew, Dyrektor Generalny Spektr RS.