LISTA PRODUKTÓW

Delta wdraża rozwiązanie infrastruktury centrów danych InfraSuite, danych by poprawić jego wskaźnik PUE

By wykazać osiągi oraz konkurencyjność swoich rozwiązań dla centrów danych, Delta wybrała swoje własne biura w Neihu, Taipei oraz w Szanghaju i Dongguan w Chinach do zainstalowania rozwiązań infrastruktury centrów danych InfraSuite i zrobienia z nich swoistych “wizytówek”. Sukces tych biur jest najlepszym przykładem licznych zalet tego wiodącego rozwiązania.

Wraz z rozwojem Internetu oraz usług w chmurze, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem modernizacji oraz rozbudowy swoich centrów danych oraz powiązanych obiektów. To jak zaplanować niezawodne i bardzo wydajne działanie, stało się wiodącym zadaniem w zarządzaniu IT. Mając 40 lat doświadczenia Delta opracowała system rozwązań dla centrów danych InfraSuite, który obejmuje zarządzanie energią, precyzyjne chłodzenie, szafy rack i akcesoria oraz kompleksowy system zarządzania środowiskiem. System InfraSuite jest rozwiązaniem preferowanym przez przedsiębiorstwa tworzące przyjazne dla środowiska oraz efektywne energetycznie centra danych cechujące się wysoką niezawodnością oraz elastycznością.

Mając na celu osiągnięcie złotego poziomu efektywności zużycia energii (PUE), Delta wykorzystała nową koncepcję w projektowaniu centrów danych. Centra danych zostały podzielone na podstawie różnych zastosowań z separatorem strumienia zimnego/gorącego powietrza i jednoczesnym zarządzaniem jego przepływami; chłodzenie umieszczono bliżej obciążenia oraz wdrożono system zarządzania środowiskiem. We wszystkich trzech centrach danych Delta zainstalowała modułowe szafy rack dla serwerów, precyzyjne chłodzenie oraz modułowe systemy zasilania awaryjnego (UPS) w oparciu o analizę konkretnych potrzeb. Każda lokalizacja otrzymała centrum danych nowej generacji, by sprostać swoim wymogom i zapewnić wysoki poziom niezawodności oraz możliwość rozbudowy.

W przypadku centrów danych w Neihu, Szanghaju oraz Dongguan zaobserwowano istotną poprawę wartości wskaźnika PUE. Wartości PUE dla większości centrów danych zwykle mieszczą się pomiędzy 2,0 a 3,0. Dla porównania, trzy korporacyjne centra danych Delty, w których wdrożono rozwiązania InfraSuite, osiągnęły doskonałą przeciętną wartość PUE <1,6. Delta zamierza kontynuować prace nad optymalizacją wydajności swoich zintegrowanych rozwiązań infrastruktury centrów danych InfraSuite, by zapewniać użytkownikom istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych centrów danych oraz wydatków na zasilanie.

Wdrażając swoje własne rozwiązania infrastruktury centrów danych InfraSuite Delta stała się doskonałym przykładem dla przedsiębiorstw, które wymagają optymalnych technologii dla długoterminowego funkcjonowania centrów danych i zarządzania nimi.