LISTA PRODUKTÓW

Klimatyzacja precyzyjna - RowCool 35kW, chłodzone powietrzem

Cechy

Wyoska sprawność
Wysoki współczynnik wydajności chłodniczej (EER) w połączeniu z najlepszymi zestawami urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych zapewniają niskie roczne koszty eksploatacji
Wbudowana sprężarka z inwerterem i zmienną prędkością pracy zależną od obciążenia pozwala zmniejszyć koszty
Płynna regulacja prędkości obrotowej wewnętrznych i zewnętrznych wentylatorów komutowanych elektroniczne pozwala oszczędzać energię
Wysoka moc chłodnicza i niewielka ilość zajmowanego miejsca pomaga zaoszczędzić miejsce w Data Center i zmniejszyć koszty inwestycji
Wysoka dostępność
Modułowa budowa szafy rack umożliwia łatwą rozbudowę zgodnie z potrzebami, ułatwia szybką konfi gurację i pozwala wyeliminować serwis
Obsługa sterowania grupowego i redundancji w przypadku wahań obciążenia w okresach szczytowych oraz pozaszczytowych
Opcjonalne akcesoria dla podgrzewacza i nawilżacza umożliwiające bardziej precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności
Wbudowany przełącznik wysokiego/niskiego ciśnienia, czujnik temperatury sprężarki, czujnik przepływu powietrza oraz inne czujniki służące do wczesnego powiadamiania użytkownika i skrócenia czasu konserwacji
Dostęp serwisowy z przodu i tyłu urządzenia oraz modułowa budowa skracają czas przeglądów i konserwacji
Niska prędkość sprężarki umożliwia pracę przy niskim obciążeniu i pozwala unikać częstych cykli załączania/wyłączania, co przedłuża jej żywotność
Wysoka elastyczność
Poziomy przepływ powietrza umożliwia zastosowanie w centrach danych bez podłogi technicznej i pozwala zmniejszyć koszty budowy
Podłączenia kanałów powietrza i zasilania można wprowadzać od góry i dołu, z elastycznymi możliwościami konfi guracji dopasowanymi do potrzeb
Wymienialne, wysokowydajne fi ltry (MERV 8) oraz opcjonalne zmywalne fi ltry MERV 1 pozwalają zwiększyć oszczędności
Obsługa zdalnego monitorowania za pośrednictwem karty SNMP umożliwia wszechstronną ochronę systemu
Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *
 

ZAMÓW NEWSLETTER