LISTA PRODUKTÓW

Klimatyzacja precyzyjna - RowCool 35kW, chłodzone powietrzem

Wprowadzenie

Wraz ze wzrostem gęstości mocy w nowoczesnych obiektach Data Center tradycyjne systemy klimatyzacji precyzyjnej nie są w stanie odprowadzić całości ciepła w następujących sytuacjach:
  • Wahań obciążenia w okresach szczytowych oraz pozaszczytowych
  • Wysokiej gęstości mocy
  • Nierównego rozkładu ciepła

Systemy chłodzenia Delta InfraSuite RowCool pozwalają skutecznie rozwiązać wspomniane powyżej problemy.

Klimatyzacja precyzyjna - RowCool 35kW, chłodzone powietrzem; Zewnętrzny skraplacz; Sprężarka