LISTA PRODUKTÓW

Delta MCIS unowocześnia system zasilania awaryjnego UPS wiodącej rosyjskiej spółki farmaceutycznej

Delta MCIS we współpracy z oficjalnym dystrybutorem, Tempesto, oraz integratorem systemów IBS Platformix uczestniczyła w projekcie wymiany systemu zasilania awaryjnego (UPS) na terenie zakładów Akrikhin, jednego z wiodących producentów farmaceutycznych w Rosji. Serwerownie firmy, znajdujące się w Moskwie oraz Kupawnie, zostały wyposażone w systemy systemy zasilania awaryjnego UPS Modulon serii NH Plus o mocy 60 kVA.

Akrikhin należy do największych w Rosji wytwórców leków wysokiej jakości. Firma posiada biura w Moskwie oraz zakład produkcyjny w Kupawnie. Do tej pory systemy podtrzymania zasialnia w obu budynkach nie były scentralizowane. Serwery były zainstalowane wraz z osobnymi zasilaczami UPS służącymi do podtrzymania zasilania. Aby ułatwić sobie zarządzanie i zapewnić większą niezawodność, firma poszukiwała sposobu na centralizację i unowocześnienie swojego systemu podtrzymania zasilania.

Na potrzeby tego scentralizowanego systemu Akrikhin określił wysokie wymagania odnośnie zasilaczy awaryjnych UPS, w tym dotyczące zapewnienia trójfazowego zasilania oraz redundancji N+1, a także możliwości podtrzymania zasilania przed okres do 20 minut przy maksymalnym obciążeniu. Ponieważ ilość miejsca dostępnego w serwerowniach firmy była ograniczona, rozmiar urządzeń również stanowił bardzo istotną kwestię. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, Tempesto oraz IBS Platformix zaproponowały modułowy system zasilania awaryjnego serii NH Plus firmy Delta. – Centralizacja systemów zasilania awaryjnego UPS ułatwia ich monitorowanie i umożliwia szybsze reagowanie w sytuacjach krytycznych. – stwierdził Roman Kadykov, Kierownik ds. Infrastruktury Informatycznej w firmie Akrikhin. – Dlatego też zdecydowaliśmy się wdrożyć rozwiązanie proponowane przez Delta. Umożliwia ono zapewnienie wysokiej jakości zasilania dla naszych serwerowni, chroniąc nas przed stratami wynikającymi z zakłóceń zasilania. Poza instalacją zasilaczy UPS projekt unowocześnienia instalacji obejmował również wymianę rozdzielnic w celu utworzenia dodatkowego, ochronnego obwodu obejścia, a także ułożenie nowych torów kablowych.

– Aktualnie oba systemy zasilania awaryjnego UPS są zunifikowane i unowocześnione, dzięki czemu Akrikhin ma pewność, że kosztowne wyposażenie serwerowni nie zostanie uszkodzone w wyniku awarii zasilania. – stwierdziła Anastasia Kiseleva, Dyrektor ds. Marketingu w Delta Electronics. Dzięki budowie obejmującej redundancję równoległą modułowy system zasilania awaryjnego UPS Modulon serii NH Plus stanowi idealne rozwiązanie, zapewniające wysoką dostępność oraz niezawodność. Wymienialne w trakcie pracy (hot swappable) moduły mocy umożliwiają prowadzenie prac konserwacyjnych bez przerywania pracy. Modułowa budowa pozwala na łatwe zwiększanie mocy znamionowej w zależności od potrzeb. System zasilania awaryjnego UPS serii NH Plus firmy Delta stanowi relatywnie oszczędne rozwiązanie zarówno pod względem nakładów kapitałowych, jak i kosztów eksploatacji.