LISTA PRODUKTÓW

Delta Electronics wdraża rozwiązania dla rosyjskiego Sberbank

Delta Electronics poinformowała o pomyślnym wdrożeniu rozwiązania zasilaczy awaryjnych dla oddziału rosyjskiego banku OJSC Sberbank w Anapie. Regionalny integrator, Citylink-Yug, wraz z oficjalnym dystrybutorem Delta Electronics, Tempesto, dokonał instalacji modułowego zasilacza serii Delta NH Plus o mocy 120 kVA i równoległym systemem nadmiarowym N+1. System ten gwarantuje bezprzerwowe zasilanie urządzeń banku.

Jako część aktualizacji infrastruktury technicznej banku Sberbank w Anapie w kraju Krasnodarskim, zaplanowano zwiększenie powierzchni użytkowej strefy obsługi klienta, instalację terminali samoobsługowych oraz wprowadzenie elektronicznego systemu kolejkowania. Przejście na system elektronicznych usług klienckich spowodowało znaczne zwiększenie znaczenia zasilania bezprzerwowego. Bezprzerwowe źródło zasilania jest również niezbędne dla drogiego nowego sprzętu, który umożliwia pojedynczemu biuru banku Sberbank na zarządzanie wszystkimi bankomatami w miejscowości.

Biorąc pod uwagę wysoką jakość produktu, jego efektywność kosztową oraz możliwość szybkiej dostawy Sberbank wybrał system zasilaczy awaryjnych UPS firmy Delta. – Sberbank oraz niezawodność to dwa nierozłączne pojęcia, niezależnie od tego, czy mówimy o depozytach bankowych, czy też ochronie urządzeń – stwierdził Ruslan Alyautdinov, Zastępca Dyrektora Działu Depozytów i Ochrony Sprzętu oraz Dyrektor Działu Systemów Komunikacji i Telekomunikacji oddzału OJSC Sberbank w Krasnodarze. – Dla nas systemy zasilania awaryjnego UPS produkowane przez Delta Electronics oferują idealne połączenie wysokiej jakości, efektywności energetycznej oraz umiarkowanej ceny. Jesteśmy pewni, że bankomaty, urządzenia w obszarze operacyjnym oraz sprzęt kasjerów będą działały niezawodnie w przypadku jakichkolwiek zakłóceń zasilania.

Anastasia Kiseleva, Dyrektor ds. Marketingu Delta Electronics Russia & CIS wyjaśnia: – Częste zakłócenia i problemy ze źródłem zasilania zawsze mają negatywny wpływ na sprzęt i mogą prowadzić do wymuszonych wyłączeń. Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta gwarantują nieprzerwane źródło zasilania bez jakichkolwiek przestojów.

Wykorzystane rozwiązanie obejmuje wysokosprawny zasilacz awaryjny UPS Delta serii NH Plus o mocy 120 kVA, który umożliwia wymianę modułów mocy w trakcie pracy bez wyłączania zasilania i zapewnia redundancję modułów oraz systemu jako całości. Modułowa budowa ułatwia konserwację i zwiększa elastyczność, umożliwiając szybką rozbudowę i wzrost mocy, a wysoka sprawność zwiększa oszczędności energii. Łączny koszt zakupu systemu Delta serii NH Plus jest relatywnie niski z punktu widzenia zarówno nakładów inwestycyjnych jak i kosztów eksploatacji.

 

Profil działalności OJSC Sberbank
OJSC Sberbank to największy bank w Rosji i jedna z wiodących światowych instytucji finansowych. Sberbank posiada około jednej trzeciej aktywów całego rosyjskiego sektora bankowego. Bank jest kluczowym kredytodawcą krajowej gospodarki, posiadającym największy udział w rynku depozytów. Założyciel i główny akcjonariusz OJSC Sberbank w Rosji jest Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, posiadający 50% kapitału zakładowego plus jeden udział z prawem głosu. Pozostałe 50% udziałów Banku należy do inwestorów z Rosji i zagranicy. Z usług Sberbanku korzysta ponad 110 milionów osób oraz około milion przedsiębiorstw w 22 krajach na świecie. Bank posiada największą sieć oddziałów w Rosji, obejmującą ponad 18 000 biur i wewnętrznych jednostek ogranizacyjnych. Sieć zagranicznych placówek Banku składa się z podmiotów zależnych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Wielkiej Brytanii, USA, WNP, Europie Środkowej i Wschodniej, Turcji oraz w innych krajach. OJSC Sberbank Rosja posiada pełną licencję bankową wydaną przez Bank Rosji o numerze 1481 z dnia 8.08.2012.