LISTA PRODUKTÓW

Zasilacze awaryjne UPS Delta Modulon zapewniają konkurencyjność, oszczędność energii i redukcję emisji w chińskim sektorze telekomunikacyjnym

Oddział China Mobile w Zhejiang oraz oddział China Unicom w Hebei niedawno zwróciły się o przedstawienie rozwiązania, które mogłoby zastąpić ich przestarzałe systemy UPS. Celem China Unicom była modernizacja 4-gwiazdkowego centrum danych w standardzie IDC zlokalizowanego w Shijiazhuang, w prowincji Hebei. Tymczasem oddział China Mobile w Zhejiang zgłosił zapotrzebowanie na wymianę w pełni skonfigurowanego systemu UPS, by zwiększyć korzyści ekonomiczne. Obydwie organizacje potrzebowały rozwiązania UPS, które spełniałoby wszystkie ich wymagania operacyjne oraz było zgodne z politykami w zakresie oszczędzania energii i redukcji emisji. Zespół Delta MCIS China dostarczył obojgu klientom rozwiązania UPS spełniające ich oczekiwania w zakresie zasilania, niezawodności, sprawności oraz ogólnej koordynacji.

By zapewnić ochronę zasilania dla serwerów oraz zabezpieczyć przyszłe plany rozwojowe, Centrum danych China Unicom, największy obiekt tego typu w Hebei, potrzebowało dziesięć systemów UPS o mocy 240 kVA. Na potrzeby rozwiązania Delta dostarczyła 20 systemów zasilania awaryjnego UPS Modulon serii NH Plus oraz 40 szaf rozdzielczych, zapewniając spółce China Unicom rozwiązanie obejmujące system oparty na izolowanej podwójnej magistrali oraz redundancję N+X dla najlepszej niezawodności i ochrony. Dzięki 94% sprawności rozwiązanie zapewnia również niezwykle niski całkowity koszt utrzymana rozumiany jako wydatki operacyjne.

Oddział China Mobile w Zhejiang poszukiwał systemu UPS, który sprostałby jego wymogom w zakresie 94% sprawności. Delta dostarczyła dziewięć zestawów Modulon serii DPH zapewniających łatwość utrzymania, jednostkowy współczynnik mocy (kVa=kW) oraz sprawność AC-AC na poziomie 96%, czym przewyższyła wymagania stawiane przez spółkę.

Przestrzegając ściśle standardów instalacji oraz wskazówek dotyczących zlecenia, Delta otrzymała entuzjastyczną opinię dotyczącą przeprowadzonych testów, wysyłki, instalacji oraz ostatecznego wydania. Proces wyboru w obydwu wypadkach wymagał ścisłego przestrzegania polityk rządowych w zakresie oszczędzania energii i redukcji emisji. Dostrzegając znaczenie przestrzegania rygorystycznych standardów oraz stabilnego i niezawodnego zasilania dla swoich użytkowników oraz dążenie do zachowania konkurencyjności w przyszłości, China Unicom oraz China Mobile wybrały linie produktów Delta jako odpowiedź na swoje bieżące i przyszłe potrzeby, zapewniając najlepszą rekomendację dla doskonałych rozwiązań UPS Delty.