LISTA PRODUKTÓW

Rozwiązania infrastruktury centrów danych Delta InfraSuite wykorzystane przy budowie wysoko sprawnego centrum danych przez Urząd ds. Radia, Filmu i Telewizji w Hrabin

Rozwiązania infrastruktury centrów danych Delta InfraSuite oferowane przez Delta MCIS przyczyniły się do stworzenia przyjaznego dla środowiska centrum danych Urzędu ds. Radia, Filmu i Telewizji w Hrabin. Wysoce zintegrowane rozwiązanie dla centrów danych otwiera szerokie możliwości dalszego rozwoju i posiada wiele innych zalet z punktu widzenia klienta.

InfraSuite łączy w sobie zaawansowaną technologię firmy Delta bazującą na w pełni zintegrowanych rozwiązaniach oraz skalowalną architekturę systemu. Łatwość zarządzania, modułowość i elastyczność tego rozwiązania powodują, że jest ono idealne dla dużych i średnich centrów danych. Zastosowane rozwiązanie nie tylo spełnia bieżące wymagania Urzędu w Hrabin w zakresie infrastruktury IT, ale także umożliwia przyszły rozwój. Zastosowane urządzenia to wiodące w swojej klasie systemy chłodzenia, zasilacz awaryjny UPS Ultron serii HPH o mocy 30 kVA, szafy rozdzielcze PDC, szafy rack oraz inne urządzenia. Dzięki wyjątkowym parametrom i funkcjom zastosowane produkty zapewniają wysoką efektywność energetyczną oraz niezawodność. Zintegrowana oraz modułowa budowa systemu niesie ze sobą liczne korzyści natury technicznej i eksploatacyjnej.

Przykładem niech będzie zasilacz awaryjny UPS Ultron serii HPH, urządzenie typu online z podwójną konwersją mocy zaprojektowane przez Delta specjalnie na potrzeby wysoce specjalistycznych zastosowań. Zasilacz stanowi niezawodne źródło niezakłóconego zasilania, spełniające wymagania w zakresie ciągłości pracy chronionych urządzeń. Ultron serii HPH wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie na rynku, takie jak trójfazowa korekta współczynnika mocy (PFC) czy trójpoziomowa inwersja (TLI). Urządzenie charakteryzuje się najlepszymi osiągami w branży, osiągając sprawność do 96% (do 99% w trybie ECO), współczynnik mocy wejściowej powyżej 0,99, THDi poniżej 3% oraz współczynnik mocy wyjściowej do 1.

Zrealizowany projekt jest kolejnym przyjaznym dla środowiska centrum danych w branży radiowej, filmowej oraz telewizyjnej wyposażonym w rozwiązanie Delta InfraSuite, obok stacji nadawczych w Shaanxi oraz Zhejiang, a także wielu innych. Ponieważ trend rozbudowy sieci w Chinach trwa, centra danych w branży radiowej, filmowej i telewizyjnej wchodzą w nową fazę przebudowy i rozwoju. Rozwiązania infrastruktury centrów danych Delta InfraSuite utrzymują wiodącą pozycję w branży centrów danych przemysłu radiowego, filmowego i telewizyjnego w Chinach.