LISTA PRODUKTÓW

Delta MCIS zapewnia niezawodność dostaw energii w branży opakowań

Delta MCIS z powodzeniem zapewnia niezakłócone zasilanie dla wiodącego producenta opakowań dla towarów detalicznych w Indiach. Producent jest podmiotem zależnym jednej z 10 największych spółek zajmujących się produkcją opakowań na świecie, z obrotami na poziomie 2,1 mld euro, globalnym zasięgiem i listą klientów, na której znajdują się tak uznane marki jak Levers, Nestle, Cadbury, Britannia, GlaxoSmithkline, Coca-Cola, Perfetti, Dabur, Marico, Procter & Gamble itd.

Producent ten musiał stawić czoła wyzwaniu zapewnienia nieprzerwanego działania swojej linii drukarskiej Rotomec Rotopak 3000-3R EL pracującej w technologii rotograwiury. Typowy proces druku w technologii rotograwiury obejmuje wytłaczanie obrazów na nośniku. Dyrektor zakładu chciał nabyć rozwiązanie zapewniające dostępność zasilania oraz niezawodność systemu. W przypadku przerwy w zasilaniu, proces rotograwiur mógłby zostać zatrzymany, co skutkowałoby zmarnowaniem 15 kg rolek papieru oraz 30 straty minut czasu pracownika. Dla tego producenta wdrożenie niezawodnego i wydajnego rozwiązania gwarantującego utrzymanie zasilania było kluczowym zadaniem, umożliwiającym zapobieżenie stratom materiałowym oraz marnotrawstwu czasu pracy przy jednoczesnym utrzymaniu założonego wolumenu produkcji.

By zapewnić nieprzerwane działanie linii drukarskiej Rotomec Rotopak 3000-3R EL, spółka Delta MCIS India przeprowadziła analizę obciążenia dla całego procesu w celu dokonania pomiaru trendów zmian zasilania w warunkach obciążenia i wykrycia problemów z jakością energii. W toku badania obciążenia zauważono, że ciężkie silniki wentylatora i wyciągów powodowały silne prądy rozruchowe. Proces druku kolorowego Rotomec 9 jest aplikacją krytyczną i wymaga wysokiej jakości energii dla odpowiedniego działania, ponieważ wykorzystuje wrażliwe obwody PLC. By zaspokoić potrzeby klienta w zakresie systemu zasilania awaryjnego UPS gwarantującego niezakłócone działanie, Delta MCIS zaproponowała zasilacz UPS Ultron serii DPS oraz przekazała wskazówki dotyczące jego eksploatacji UPS, by uniknąć prądów rozruchowych w ramach całościowego rozwiązania. Obecnie obciążenie UPS wynosi 60% a współczynnik mocy wejściowej dla UPS wynosi >0,99, podczas gdy współczynnik THDi (zniekształcenia harmoniczne prądu) jest na poziomie <3%, zapewniając utrzymanie zapotrzebowania na energię w wymaganych granicach przy istniejącej konfiguracji zasilania.

Choć wielu dostawców ubiegało się o to zamówienie, Delta wygrała przetarg ze względu na swoją ugruntowaną reputację oraz niezrównaną jakość produktów. Zasilacze UPS Ultron serii DPS oferują wysoką sprawność, umożliwiając zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz osiągnięcie idealnego wskaźnika łącznego kosztu posiadania. Ultron seria DPS to trójfazowy system zasilania awaryjnego UPS z podwójną konwersją oraz tranzystorem IGBT obejmujący najnowszą topologię Triple Level Inverter (TLI). Posiadając tak zaawansowaną technologię, Ultron serii DPS stał się nowym punktem odniesienia dla rozwiązań zasilania awaryjnego o wysokiej sprawności do 96%. Co więcej, zasilacz UPS Ultron serii DPS zaprojektowano z wykorzystaniem opatentowanej topologii układu korekty współczynnika mocy (PFC), co przełożyło się na wysoki współczynnik mocy wejściowej (>0,99) oraz niską wartość THDi (<3%).

Dla tego wiodącego producenta rozwiązań w zakresie opakowań towarów detalicznych Ultron serii DPS okazał się być sukcesem. Bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, zasilacz UPS Ultron serii DPS także elastyczne oraz dogodne metody rozszerzania łącznej mocy wyjściowej, by sprostać rosnącym potrzebom biznesowym. Doświadczenia Delty z zastosowaniem tego rozwiązania w sektorze opakowań dodatkowo wzmacniają jej reputację jako spółki oferującej modelowe rozwiązania dla branży drukarskiej. Ściśle współpracując z wiodącym producentem opakowań w Indiach, Delta ponownie udowodniła, że naprawdę dostarcza najbardziej konkurencyjne rozwiązania w zakresie zasilania.

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Jak szybko zamierzasz dokonać zakupu? *
Zamów Newsletter *