LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Karta SNMP

Funkcje i cechy

Sieci
SNMP
Obsługa protokołu SNMPv1; akceptuje polecenia monitorujące NMS oraz aktywnie wysyła komunikaty Trap do wyznaczonych komputerów.
HTTP
Monitorowanie i konfiguracja przez przeglądarkę internetową dzięki wbudowanemu serwerowi WWW.
Inne
Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP i WOL.
MIB
Obsługa RFC1628 oraz dowolnie definiowany MIB dla UPSv4.
Zarządzanie
Cykliczne uruchamianie
Możliwość konfiguracji czasu włączania i wyłączania zasilacza awaryjnego UPS.
Cykliczne testowanie
Testowanie rozładowujące baterii zapewnia ich dobry stan.
Inteligentne wyłączanie
Możliwość przesłania sygnału wyłączenia do podłączonych komputerów (wymaga instalacji oprogramowania InsightPower Client lub proxy SNMP).
Czujnik
Opcjonalna sonda otoczenia monitoruje temperatuę i wilgotność otoczenia.
Diagnostyka
Rejestr zdarzeń
Przechowywanie daty, godziny i sekwencji zdarzeń.
Historia pracy
Przechowywanie daty, godziny i parametrów zasilacza UPS. Możliwość eksportu danych do pliku XLS.
Reakcja na zdarzenia
Wyłączenie zasilacza
Możliwość zdefiniowania czasu opóźnienia wyłączenia zasilacza UPS.
Email
Możliwość rozesłania wiadomości do zdefiniowanych użytkowników w razie wystąpienia zdarzenia dotyczącego zasilania.
Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *