LISTA PRODUKTÓW

InfraSuite Manager - zarządzanie infrastrukturą obiektów Data Center (DCIM)

Cechy

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią Klasyfi kacje zużycia energii obliczane są w czasie rzeczywistym w oparciu o rzeczywiste wyniki pomiarowe urządzeń w Data Center w odniesieniu do historycznych danych PUE, co pozwala kierownikom IT analizować i zrozumieć współczynnik wykorzystania energii Data Center. W celu wsparcia oszczędzania energii, dostępne są konfi gurowalne narzędzia do zarządzania poborem prądu i analizy kosztów energii elektrycznej.

Zarządzanie zasilaniem

Zarządzanie zasilaniem Stan pracy wszystkich urządzeń zasilania – w tym systemów zasilania awaryjnego (UPS), szaf dystrybucji zasilania (PDC), monitorowalnych listw zasilających (PDU) oraz liczników – można monitorować za pomocą oprogramowania InfraSutie Manager. System jest w stanie zarządzać, monitorować jakość zasilania oraz analizować zużycie energii przez serwery.

Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem Różne parametry środowiska, takie jak temperatura, wilgotność, wyciek wody, wykrywanie dymu, otwarcia drzwi i wiele innych są gromadzone przez moduły Delta EnviroProbe (EMS1000) oraz systemy Delta EnviroStation (EMS2000).

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem Dzięki podłączonym kamerom kierownicy centrów danych mogą zdalnie obserwować stan środowiska w centrum danych. Z systemem można zintegrować wiele czytników kart dostępu, sterowników oraz kont użytkownika, co pozwala na rejestrowanie najbardziej dokładnych informacji o czasie wejścia/wyjścia użytkowników.

Zarządzanie sprzętem

Zarządzanie sprzętem Moduł zarządzania sprzętem wyświetla położenie serwerów i urządzeń sieciowych, a także udostępnia analizę mocy, awarii, ścieżek przepływu zasilania, topologii sieci, wyszukiwanie sprzętu oraz porady w zakresie zarządzania zdarzeniami.

Zarządzanie serwerami i urządzeniami sieciowymi

Zarządzanie serwerami i urządzeniami sieciowymi Aby uzyskać wgląd w środowisko wewnątrz obudowy serwera, oprogramowanie InfraSuite Manager może komunikować się ze sterownikiem BMC serwera i pobierać informacje dotyczące zasilania, a także z czujnikami temperatury i prędkości obrotowej wentylatora na płycie głównej. Ponadto, dostępne jest również sterowanie zasilaniem serwera poza pasmem (OOB). Oprogramowanie InfraSuite Manager integruje się z Intel DCM, aby ograniczyć maksymalne zużycie energii przez serwery.

Zarządzanie systemem klimatyzacji

Zarządzanie systemem klimatyzacji System wyświetla bieżący stan urządzeń chłodniczych – w tym systemów klimatyzacji precyzyjnej, agregatów wody lodowej oraz chłodni kominowej – wraz z danymi dotyczącymi temperatury oraz alaramami wycieku wody. Wymiana ciepła w obiektach Data Center przedstawiona jest w łatwy do zrozumienia sposób, poprzez podanie zużycia energii dla każdej z szaf typu rack oraz wydajności chłodzenia.

Oprogramowanie KVM

Moduł nie wymaga instalacji urządzeń KVM i zmniejsza stopień skomplikowania okablowania. Poprzez integrację z Intel Virtual Gateway komunikuje się ze sterownikiem BMC serwera przez interfejs IMPI. Współpracuje z modułem zarządzania sprzętem w celu identyfi kacji położenia serwera i udostępnienia interfejsu KVM.

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *