• Delta InfaSuite Device Master - Data center facility monitoring software
 • InfraSuite Device Master

  Cechy

  Plan pomieszczeń
  Oprogramowanie InfraSuite Device Master pozwala na tworzenie planów pomieszczeń. Użytkownik ma możliwość odwzorowania pomieszczenia przy pomocy dostępnych obiektów.

  InfraSuite Device Master - feature - navigational graphics

   

  Wsparcie dla wielu protokołów
  Oprogramowanie InfraSuite Device Master wspiera wiele protokołów komunikacyjnych, takich jak Modbus, SNMP i OPC.

   

  Powiadomienia
  Powiadomienia pozwalają na automatyczne przesyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub audio do użytkowników.

   

  Zarządzanie użytkownikami
  Użytkownicy mogą zostać przypisani do grup w zależności od posiadanych uprawnień. Zakres działań możliwych do wykonania dla każdego poziomu uprawnień definiowany jest przez administratora. Działania mogą dotyczyć możliwości wyświetlania planu pomieszczeń, sterowania urządzeniami oraz pracą systemów.

   

  Zarządzanie zdarzeniami
  Oprogramowanie InfraSuite Device Master przyporządkowuje zdarzenia do jednego z 16 poziomów, pomagając w ten sposób użytkownikom w podjęciu odpowiednich działań. Dodatkowo zdarzenia mogą być wyszukiwane po czasie, typie, poziomie i urządzeniu. InfraSuite Device Master zapisuje informacje o systemie, operatorze, zdarzeniach na urządzeniu w wewnętrznej bazie danych. Użytkownicy mają możliwość późniejszego sprawdzenia stanu danego zdarzenia.

  InfraSuite Device Master - featrue - Event Log List

   

  Przechowywanie danych i archiwizacja
  Oprogramowanie InfraSuite Device Master zapisuje wszystkie zdarzenia historyczne w wewnętrznej bazie danych. Dane z bazy danych mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach analitycznych. Dodatkowo baza danych może być automatycznie archiwizowana zgodnie z wymaganiami użytkownika.

   

  Prośba o ofertę
  Imię *
  Nazwisko *
  Firma *
  Stanowisko *
  Email *
  Telefon *
  Województwo
  Kraj *
  Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
  Uwagi *
  Zamów Newsletter *